Alkohol, a młodzież

Bardzo często młodzież przeżywa inicjację alkoholową już  w wieku 13-14 lat (przełom szkoły podstawowej i gimnazjum).

Jak wykazują badania, jednym z częstszych powodów picia jest chęć przypodobania się kolegom, poczucia się dorosłym. Picie jest w społeczności budowane na atrybut dorosłości - stąd stanowi element dążeń dorastającej dopiero młodzieży. Innymi powodami jest konformizm grupowy (trudno się wyłamać) , ale także wynikający z życia rodzinnego (skrypt rodzinny) - jak alkoholizm w rodzinie.

Jak wynika z różnych badań statystycznych przeprowadzonych wśród młodzieży średnio:

  • 90% uczniów III klasy gimnazjum (88% chłopców i 92% dziewczyn) miało za sobą już inicjacje alkoholową
  • 95% uczniów II klasy ponad gimnazjalnej spożywało już alkohol
  • 69% uczniów III gimnazjum i 80% starszych uczniów spożywało alkohol w przeciągu ostatnich 30 dni poprzedzających badanie
  • 48% chłopców sięgnęło po raz pierwszy po alkohol w wieku 13 lat.

Przytoczone tu badania wskazują, że alkohol zdaniem młodzieży jest bardzo łatwo dostępny (aż 91% odpowiedzi). 68% uczniów szkół ponad gimnazjalnych w ciągu 30 dni poprzedzających badanie spożywało alkohol w lokalu zamkniętym.

W przypadku połowy chłopców i 40% dziewczynek z III klasy gimnazjalnej ma za sobą upicie się. W przypadku szkół ponad gimnazjalnych upiło się 77% chłopców i 66% dziewczynek. Co ważne, częściej upijają się osoby zagrożone wykluczeniem rówieśniczym.    

W przypadku osób niezagrożonych - wskaźnik upicia się w ciągu ostatniego roku 10 razy i więcej - wyniósł 4%. w przypadku osób zagrożonych, aż 14%.

W ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie upiło się 59% uczniów mających złe relacje z rodzicami - w porównaniu z 42% wśród pozostałych uczniów.

Zadzwoń do Nas!
☎ 533 724 499
Telefon
Wiadomość
Adres: https://koninki.pl/alkohol-a-mlodziez.html