Maciej Zapała Kierownik zespołu, terapeuta uzależnień

Maciej Zapała

Kierownik PCTU Koninki
 

Instruktor terapii uzależnień w trakcie certyfikacji.

Umiejętności terapeutyczne nabył w Centrum Aktywnego Rozwoju i Edukacji w Szkole Terapeutów Uzależnień "Brok". Jest to ośrodek akredytowany przez Państwową Agencje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Interesuje się duchowym rozwojem człowieka oraz psychologicznymi jego zależnościami. Lubi grać na fortepianie. Pasjonuje go również astronomia. W wolnych chwilach pracuje w drewnie. Dużo satysfakcji daje mu robienie przedmiotów z drewna takich jak stylizowane regionalne ławy, stoły. Żyje w związku małżeńskim. Jest ojcem trzech córek.

Posiada osobiste doświadczenia z swoim uzależnieniem. Praca z uzależnionymi jest pracą bardzo złożoną i trudną. Jego zdaniem największe efekty dają zajęcia w technice behawioralno-poznawczej. Chętnie motywuje pacjentów do zmian w sposobie postrzegania, myślenia, zachowania i przeżywiania. Jego motto : „Jeśli nie jesteś gotowy zmienić swojego życia, nie można ci pomóc”/Hipokrates/ twierdzi, że jeśli pacjent jest dostatecznie zmotywowany to jego wyzdrowienie jest tylko kwestią czasu. Swoje umiejętności pogłębia kontynuując edukację.

Anna Krakówka-Kowalska Specjalista Psychoterapii Uzależnień

Anna Krakówka-Kowalska

Specjalista psychoterapii uzależnień
 

Pedagog resocjalizacji i profilaktyki społecznej

Ukończyła Małopolski Ośrodek Szkolenia Terapeutów Uzależnień MOSTU. Jest magistrem Resocjalizacji i Profilaktyki Społecznej. Obecnie uczestniczy w procesie 4-letniego szkolenia w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie.

Jest absolwentem licznych szkoleń z zakresu uzależnień, warsztatów pomagania osobom uzależnionym. Na co dzień pracuje z osobami uzależnionymi od środków psychoaktywnych takich jak alkohol, leki, narkotyki oraz osobami uzależnionymi behawioralnie – od czynności: uzależnienie od internetu, seksu, hazardu. Przeprowadza także terapię dla osób współuzależnionych oraz dorosłych dzieci alkoholików.

Prowadzi również prywatną praktykę terapeutyczną indywidualną oraz terapeutyczną grupę wsparcia.

Od czterech lat pracuje w Stacjonarnym Ośrodku Leczenia Uzależnień PCTU Koninki, gdzie prowadzi terapię indywidualną, grupy terapeutyczne, grupy treningowe i warsztatowe dla osób uzależnionych oraz ich rodzin.

W latach 2015 – 2019 zdobywała doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami w Centrum Zdrowia Psychicznego Pro-Vita w Krakowie oraz w Prywatnych Placówkach Odwykowych.

Od 2009 do 2014 roku - Była uczestnikiem i członkiem Zarządu Stowarzyszeń Trzeźwościowych. Tworzyła i prowadziłam grupy samopomocowe oraz grupy wsparcia dla osób uzależnionych. Była również działaczem w Duszpasterstwie Trzeźwości w Diecezji Sandomierskiej.

Swoją pracę terapeutyczną regularnie superwizuję w superwizji koleżeńskiej jak i w grupowej.

W terapii skupia się na indywidualnym podejściu do każdego klienta. Pracuje w podejściu poznawczo-behawioralnym, systemowym, oraz korzysta również z terapii IFS/SWR - Internal Family System /System wewnętrznej rodziny.

Swój czas wolny spędzam na spacerach, jeździ na rowerze oraz uprawia turystykę górską / wysokogórską, narciarstwo biegowe oraz jogę.

Beata Jarecka-Podedworna - Psycholog specjalność kliniczna

Beata Jarecka-Podedworna

Specjalista psychoterapii uzależnień
 

Psycholog specjalność kliniczna

Jest absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, gdzie ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia ze specjalnością kliniczną. Ukończyła również podyplomowe studia w SWPS Katowice w Zintegrowanej Szkole Psychoterapii Uzależnień zdobywając tytuł specjalisty. Obecnie kończy kolejne studia podyplomowe w SWPS Katowice na kierunku seksuologia kliniczna.

Jest absolwentem licznych szkoleń i warsztatów z zakresu terapii osób uzależnionych, współuzależnionych, terapii par oraz terapii zaburzeń osobowości czy zaburzeń psychicznych. Na co dzień pracuje jako nauczyciel zawodu w szkole ponadpodstawowej, a także jako terapeuta uzależnień w ośrodku stacjonarnym. Udziela konsultacji psychologicznych w gminnym punkcie pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Prowadzi również prywatny gabinet psychologiczny, gdzie konsultuje pacjentów oraz przeprowadzam badania psychometryczne funkcji poznawczych, osobowości, inteligencji i inne. Prowadzi terapie indywidualne i grupowe, które regularnie superwizuje na superwizjach koleżeńskich i klinicznych.

W jej kręgu zainteresowań naukowych jest specjalistyczne podejście w niesieniu pomocy w czasie leczenia choroby uzależnienia, motywacja pacjenta do podjęcia leczenia, a także rozpoznanie mechanizmów chorobowych w indywidualnych przypadkach, ich diagnostyka i terapia.

W swojej ścieżce zawodowej odnosi sukcesy w terapii uzależnień od alkoholu, narkotyków, dopalaczy, hazardu, behawioralnych (od czynności), od czynności seksualnych, czy współuzależnionych członków rodzin.

Zajmuje się również kwestiami chemseksu, hiperseksualnością, a także dysfunkcjami i deficytami seksualnymi powstałymi w związku z uzależnieniem lub będącymi jednym z powodów powstania, a także związkiem uzależnienia i depresji czy uzależnienia i zaburzeń lękowych.

Lubi chodzić po górach na długie spacery ze swoim pieskiem, spędzać czas nad jeziorami pływając na żaglach, czytać książki i piec ciasta.

Marek Harasimowicz Terapeuta uzależnień

Marek Harasimowicz

Terapeuta uzależnień
 

Instruktor terapii uzależnień w trakcie certyfikacji.

Jest absolwentem Szkoły Psychoterapii Uzależnień przy Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień w Czarnym Borze akredytowaną przez Państwową Agencję do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Obecnie znajduje się w procesie certyfikacji. Przez wiele lat pracował jako konsultant w Telefonie Zaufania. Odbył wiele szkoleń - Uczestniczył w Programie Profilaktycznym dla Młodzieży „NOE”.

Jego zainteresowania wiążą się z rozwojem spektrum ludzkiej świadomości. Jest również instruktorem narciarskim Polskiego Związku Narciarskiego i byłym alpinistą. W wolnych chwilach zajmuje się rzeźbiarstwem.

Agnieszka Witkowska Świech Lekarz Medycyny Psychiatra

Agnieszka Witkowska Świech

Lekarz medycyny psychiatra, Specjalista uzależnień
 

Lekarz o dużym doświadczeniu klinicznym. Cechuje ją empatia i rzetelność. Bardzo cenne jest to, że zawód lekarza psychiatrii łączy z psychoterapią. Jej konsultacje naszych pacjentów są trafne i przyczyniają się do poprawy ich zdrowia.

Mateusz Jurczak Psycholog

Mateusz Jurczak

Psycholog, Terapeuta uzależnień
 

Psycholog świadczący dla Ośrodka PCTU Koninki przeprowadzanie badań psychologicznych pacjentów. Epikryzy badań są trafne i w znacznym stopniu przyczyniają się do właściwego ukierunkowania leczenia indywidualnego każdego pacjenta.

Zadzwoń do Nas!
☎ 533 724 499
Telefon
Wiadomość
Adres: https://koninki.pl/kadra.html