Czym sugerować się przy wyborze ośrodka terapeutycznego?

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Cechy dobrego ośrodka

Pytania najczęściej zadawane przez chorych i członków ich rodzin

 1. Kto prowadzi ośrodek, jakie ma doświadczenie i kwalifikacje?

  Ważne jest, aby ośrodek był prowadzony przez osoby z doświadczeniem, posiadające odpowiednie kwalifikacje.

  Jak jest u nas?

  Ośrodek PCTU Koninki jest prowadzony przez Annę Zapała, która jest żoną trzeźwego alkoholika. Przez wiele lat wspierała męża w walce z chorobą. Otwartość i pomoc ludzi - znających się na chorobie uzależnienia, spowodowała pozytywne zmiany w jej rodzinie. Poprzez długoletnią abstynencję męża i obopólną pracę "nad sobą" – w rodzinie zapanował spokój i ład, którym postanowili podzielić się z innymi.

  Uzależnieni, przebywający w PCTU Koninki mają szansę obserwować jak na co dzień funkcjonuje ich rodzina. Rodzinna atmosfera, okazywane współczucie, motywowanie czy też traktowanie chorego z szacunkiem - powoduje u większości pacjentów odzyskanie chęci życia i nabranie wiary w to, że również i oni mogą odzyskać równowagę w życiu. Jest to ogromnie ważne, gdyż przykład jest najlepszym nauczycielem.

  Zespół terapeutyczny to: psycholog, psychiatra, psychoterapeuci przygotowani do pracy z uzależnionymi i współuzależnionymi. Niektórzy z nich mają własne doświadczenia radzenia sobie z uzależnieniem.

 2. Jak długo istnieje ośrodek?

  Długi okres prowadzenia ośrodka świadczy o profesjonalizmie. Najlepszą promocją ośrodka uzależnień jest polecanie go innym cierpiącym jeszcze uzależnionym przez trzeźwiejących alkoholików, hazardzistów czy też narkomanów.

  Jak jest u nas?

  Od lipca 2007 roku pomagamy pacjentom cierpiącym na chorobę uzależnienia wrócić do normalnego życia.

 3. Czy ośrodek działa legalnie?

  Każdy ośrodek zajmujący się leczeniem ludzi powinien mieć status "podmiotu leczniczego". To potwierdza, że po kontroli warunków mieszkaniowych i wyżywieniowych Sanepid objął nadzór nad obiektem. Nastąpiła również weryfikacja wymaganych kwalifikacji personelu i obiekt został zakwalifikowany i wpisany do Wojewódzkiego Rejestru Placówek Leczniczych. Każdy działający legalnie ośrodek powinien również posiadać NIP, REGON oraz wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

  Ważne jest, aby ośrodek udostępniał wszelkie dane teleadresowe ośrodka i osobowe kadry medyczno- terapeutycznej. Świadczy to o tym, że ośrodek nie ma nic do ukrycia. Budynek ośrodka powinien posiadać stosowne oznaczenia w postaci tablicy informacyjnej bądź szyldu.

  Brak oznaczeń i powoływanie się na wymogi dyskrecji świadczy o tym, iż jest to działalność nielegalna.

  Jak jest u nas?

  W 100 % spełniamy te wymogi.

 4. Jakie są kwalifikacje personelu pracującego w ośrodku?

  Bardzo ważnym jest, aby ludzie pracujący z osobami uzależnionymi byli wykwalifikowanymi instruktorami lub specjalistami terapii uzależnień. Istotny jest też długi staż pracy w zawodzie terapeuty uzależnień. Korzystne jest, gdy w ośrodku pracują osoby, które uporały się ze swoim uzależnieniem.

  Jak jest u nas?

  Większość zatrudnionego w naszym ośrodku personelu ma doświadczenie z uporaniem się z własnym uzależnieniem. Od kilkudziesięciu lat są trzeźwi i nabyli stosowne uprawnienia do dzielenia się wiedzą i umiejętnościami z chorymi. Oszukiwanie, kłamanie, manipulowanie – to główne cechy choroby, dlatego takiego terapeutę trudniej wprowadzić w błąd.

 5. Jaka jest opieka medyczna w ośrodku?

  Ośrodek terapii to nie szpital. Do ośrodka powinni być przyjmowani pacjenci, których stan zdrowia pacjenta fizyczny i psychiczny pozwala na przeprowadzenie z nim terapii – o tym decyduje lekarz.

  Jak jest u nas?

  Każdy pacjent naszego ośrodka ma w cenie wykonane podstawowe badania laboratoryjne i jest konsultowany przez lekarza specjalistę psychiatrii. Jeśli chory cierpi na dolegliwości somatyczne, to powinien mieć przepisane leki przez lekarza prowadzącego. W razie złego samopoczucia chorego korzystamy z usytuowanego w pobliżu punktu szpitalnego SOR.

 6. Czy ośrodek pomaga w detoksykacji?

  Pacjent powinien rozpocząć terapię po detoksykacji w przygotowanej do tego jednostce leczniczej. Przedłużające się i powtarzające ciągi w uzależnieniach, powodują niedożywienie i prawie całkowite wypłukanie organizmu z witamin, makro i mikroelementów, a zwłaszcza magnezu i potasu. Taki stan organizmu stwarza zagrożenie pojawienia się halucynoz, lęków, padaczek, zapaści i innych dolegliwości. Odtrucia przeprowadzane w domu bez badań są niebezpieczne i często prowadzą do powikłań w tej chorobie.

  Jak jest u nas?

  Po przeprowadzeniu wnikliwego wywiadu z pacjentem i jego rodziną orientujemy się w jakim stanie znajduje się pacjent. Jeśli u chorego występuje zespół odstawienia, to lekarz psychiatra decyduje o sposobie zneutralizowania go. W razie złego samopoczucia odwozimy pacjenta na wizytę w SOR.

  W większości przypadków wystarczy zabezpieczenie chorego lekami, podawanymi zgodnie z zaleceniami lekarza.

 7. Czy ośrodek wydaje zwolnienia lekarskie?

  Uzależnienie od alkoholu, narkotyków, leków i innych środków jest chorobą i każdy profesjonalnie działający ośrodek wydaje zwolnienia lekarskie.

  Jak jest u nas?

  Za okres pobytu w naszym ośrodku uzależniony na życzenie otrzymuje zwolnienie lekarskie oraz zaświadczenie potwierdzające ukończenie podstawowego programu terapii.

 8. Jaki jest proponowany okres leczenia?

  Z doświadczenia wiemy, że krótkie pobyty np. dwutygodniowe - nie służą chorym i mogą powodować szybki powrót do nałogu. Ciało i umysł pacjenta musi mieć czas na całkowite oczyszczenie. Dopiero powrót świadomości stwarza możliwość przeprowadzenia przez pacjenta przy pomocy terapeuty zmian.

  Jak jest u nas?

  Dlatego w naszym ośrodku najkrótszy czas pobytu to dla uzależnionych od alkoholu 6 tygodni a w przypadkach narkomani i uzależnienia mieszanego najmniej 8 tygodni. Jest możliwość przedłużenia pobytu.

  Każdy uzależniony podejmujący u nas terapię przez pierwsze 2 tygodnie jest wnikliwie diagnozowany. Psycholog przeprowadza testy. Zespół terapeutyczny w porozumieniu z psychiatrą i psychologiem ustala indywidualny program terapii.

 9. Czy ośrodek zajmuje się leczeniem schorzeń współistniejących?

  Już samo zaprzestanie używania substancji zmieniających nastrój, powoduje znaczną poprawę zdrowia. U uzależnionych często występują schorzenia wynikające z samego uzależnienia. Jeśli chory cierpi również na dolegliwości nie związane z uzależnieniem powinien mieć przy sobie informacje i przepisane przez lekarza leki.

  Jak jest u nas?

  Tak też jest u nas. Dodatkowo warto wiedzieć, że systematyczne odżywianie oraz dobra domowa kuchnia powoduje szybkie uzupełnienie wypłukanych z organizmu chorego mikro i makroelementów. Świeże powietrze oraz obowiązkowe spacery dopełniają zdrowia i uczą zdrowych zachować.

 10. Jaki program terapeutyczny proponuje ośrodek?

  Dobry ośrodek powinien proponować program terapeutyczny zgodny ze standardami obowiązującymi w Polsce. Taki program powinien zawierać rożne formy terapii takie jak zajęcia edukacyjne, terapie grupową, terapie indywidualną. Każdy pacjent podczas leczenia powinien mieć swojego terapeutę indywidualnego, z którym opracowuje indywidualny plan terapii.

  Jak jest u nas?

  W PCTU KONINKI podstawowy program terapii behawioralno-poznawczej jest zgodny z obowiązującymi standardami. Najlepiej na uzależnionego działają połączone formy oddziaływania, tj.: edukacyjna, grupowa i indywidualna.

  Wprowadziliśmy też pomocne w stresach ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne. Nauczenie się ich pomaga w szybkim relaksie i odprężeniu. Pacjenci motywowani są również do aktywnego spędzania wolnego a muzykoterapia pobudza do rozwoju duchowości.

  Cały program terapii uzupełniony jest korzystaniem z kontaktów z osobami, które po ukończeniu u nas terapii dobrze radzą sobie w życiu na trzeźwo.

 11. Jaką ilość pacjentów przyjmuje ośrodek i ile osób znajduje się w nim w chwili obecnej?

  Jeśli organizacja pracy jest dobra to ilość uzależnionych przebywających w ośrodku nie ma wpływu na efekty.

  Jak jest u nas?

  Mamy doświadczenie, że ilość osób na terapii nie przekłada się na efekty w taki sposób, że 5-7 osób będących w leczeniu gwarantuje powodzenie a 2 – 3 osoby nie. Efekty bardziej zależą od indywidualnego zaangażowania się uzależnionego i jego pragnienia trzeźwego - lepszego życia. W naszym ośrodku przebywają tylko chorzy wyrażający chęć leczenia. Wzajemnie wspierająca się grupa bardzo pomaga w terapii.

 12. Jakie możliwości spędzania wolnego czasu mają pacjenci w ośrodku?

  W terapii uzależnienia jednym z istotnych czynników jest nabycie umiejętności spędzania wolnego czasu w sposób aktywny i konstruktywny. Dobrze jest, gdy ośrodek położony jest w miejscu ustronnym, gdzie uzależniony może wolne chwile od zajęć spędzić w kontakcie z przyrodą lub wolny czas poświęcić na sport.

  Jak jest u nas?

  Nasz ośrodek położony jest przy granicy Gorczańskiego Parku Narodowego. Oddychamy nieskazitelnie czystym powietrzem, a obok ośrodka płynie krystaliczny górski potok. Mieszkamy w mikroklimacie, który zalecał znany jasnowidz i zielarz Ojciec Klimuszko.

  Ma to ogromne znaczenie dla szybkiej regeneracji chorego organizmu. Czyste zjonizowane powietrze, cisza - sprzyjają przemyśleniom i odzyskiwaniem zdrowia zarówno fizycznego jak i psychicznego.

  Posiadamy pomieszczenie do gry w bilard, ping ponga, "piłkarzyki", dart. Mamy również własną siłownię (ławeczka do podnoszenia ciężarów, atlas, rowerek, worek bokserski), boisko do gry w kometkę czy też piłkę siatkową. 100 metrów od ośrodka znajduje się wyciąg narciarski o długości zjazdu 1450 metrów.

 13. Jak wygląda wyżywienie w ośrodku?

  Wyżywienie ma ogromne znaczenie w odzyskiwaniu siły życiowej, często po długim okresie nadwyrężania organizmu. "Jesteśmy zbudowani z tego co jemy", dlatego codzienna kuchnia ma znaczenie priorytetowe bez względu na to, czy ktoś się z tym zgadza czy nie.

  Całodzienne wyżywienie prowadzą ośrodki, którym Sanepid na to zezwolił.

  Catering nie załatwia tu sprawy. Jest to bardzo ważna sprawa przy wyborze ośrodka.

  Jak jest u nas?

  Zdrowe żywienie to podstawa sukcesu. Obiekt jest pod nadzorem Sanepid. Nasza kuchnia posiada piec konwekcyjny, w którym można gotować posiłki bez użycia tłuszczu, a produkty nie tracą wartości odżywczych (witamin, mikro i makroelementów). Jadłospis jest przygotowany tak, aby uwzględniał wyżywienie urozmaicone. Potrawy są świeże i codziennie gotowane. Uzależnieni w początkowym fazie terapii mają wzmożony apetyt. Przy właściwie przygotowanych posiłkach regeneracja organizmu jest szybsza.

  Z naszego doświadczenia wynika, że dobra zupa, sałatka warzywna czy potrawy ze świeżego mięsa czynią cuda z odwitaminizowanymi i osłabionymi organizmami.

  Uwzględniamy diety dla chorych na cukrzycę, marskość wątroby czy inne choroby.

 14. Czy ośrodek prowadzi właściwą dokumentację medyczną i terapeutyczną?

  Każdy legalnie działający ośrodek ma obowiązek prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej i terapeutycznej. Uzależniony kończąc terapię powinien otrzymać zaświadczenie. Dokumentacja medyczna i terapeutyczna powinna być objęta pełną tajemnicą i udostępniana jedynie pacjentowi.

  Jak jest u nas?

  Każdy uzależniony pacjent przy przyjęciu ma założoną teczkę personalną, gdzie gromadzimy wyniki badań, wywiady, kontrakt terapeutyczny. Pacjent wyznacza osobę, której możemy udzielić informacji na temat jego zdrowia.

  Przy wyjściu pacjent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu podstawowej terapii.

Zadzwoń do Nas!
☎ 533 724 499
Telefon
Wiadomość
Adres: https://koninki.pl/faq.html