Abstynencja

To czasowe albo stałe powstrzymywanie się od używania napojów alkoholowych. Abstynencję stałą powinny utrzymywać dzieci i młodzież do lat 18 oraz kobiety ciężarne i karmiące matki. Okresowa abstynencja wiąże się z wykonywaniem pewnych zawodów lub funkcji - np.: kierowcy, operatorzy dźwigów, osoby pracujące na wysokości, piloci itp. powinni w czasie wykonania pracy powstrzymywać się od używania jakichkolwiek napojów alkoholowych.

Ogólnie można przyjąć, że abstynentem jest ten, kto w ogóle nie pije lub pije bardzo rzadko np. kilka razy w roku nie więcej niż 50 g jednorazowo. Abstynentem jest też ktoś kto nadużywał alkoholu a obecnie powstrzymuje się od jego używania.

Zadzwoń do Nas!
☎ 533 724 499
Telefon
Wiadomość
Adres: https://koninki.pl/abstynencja.html