Leczenie uzależnień

Wybitni znawcy tego tematu w swoich opracowaniach - obecny czas nazywają: ERĄ UZALEŻNIEŃ.

Uzależnienia rodzaje:

 1. Substancji psychoaktywnych takich jak: od alkoholu ( który też jest narkotykiem ), narkotyków ( marihuana, kodeina, amfetamina, kokaina itp. ) i innych substancji psychoaktywnych ( tzw. dopalaczy )
 2. Ryzykownych zachowań takich jak: hazard, sporty związane z ryzykiem, zakupoholizm, kompulsywne jedzenie, nadmierny seks, nadmierne ćwiczenia fizyczne itd…

Trwanie chorego w uzależnieniu oraz, z uwagi na częste występowanie u jednej osoby wielu uzależnień ( uzależnienie mieszane, politoksykomania itp. ) i zachowań – naraża chorą osobę na uaktywnienie się, powstawanie lub utrwalenie zaburzeń osobowości. W trakcie rozwoju uzależnienia u chorego niejednokrotnie pojawiają się halucynozy, omamy, obsesje, natręctwa, fobie, lęki, depresje …oraz… choroby psychiczne.

Problem ten dotyka coraz więcej osób. Ich zachowanie, tryb życia ulega zmianie. Są całkowicie bezradni i nie radzą sobie często z podstawowymi czynnościami w życiu - rozumieniu swego miejsca w życiu i pełnionych ról i dlatego potrzebna jest im terapia od uzależnień.

Część uzależnionych podejrzewa, że jest z nimi coś nie tak, ale większość nie potrafi rozpoznać u siebie objawów choroby. Dopiero ponoszone przez chorego konsekwencje i stawiane przez najbliższych granice ( czasem wypadek czy więzienie ) powodują nagłe odkrycie, że to uzależnienie a nie „cały świat” jest przyczyną jego kłopotów.

Wówczas to znak od życia, że nadszedł czas na gromadzenie wiedzy na temat symptomów, mechanizmów uzależnienia oraz poznanie swoich możliwości oraz ograniczeń.

Z tym problemem poradziło sobie wiele osób na świecie. Dla cierpiących na uzależnienie stworzyli oni zasady i podzielili się umiejętnościami jakie trzeba posiąść aby dokonać zmian. Każdy ma prawo zachorować. Uzależnienie jest chorobą niezawinioną i mogącą dotknąć każdego.

Jak leczyć uzależnienia?

W naszym ośrodku pracują wyspecjalizowani psychoterapeuci uzależnień, wśród nich również doświadczeni tą chorobą ludzie, którzy pokarzą Ci krok po kroku co robili, żeby żyć świadomie i szczęśliwie.

Zapraszamy do Prywatnego Ośrodka Leczenia Uzależnień ”KONINKI”. Oferujemy terapię indywidualną oraz grupową, udział w mitingach AA oraz wiele alternatywnych metod służących zdrowiu w spędzaniu wolnego czasu. Dla absolwentów organizujemy warsztaty pracy nad sobą, a dla rodzin chorych warsztaty dla współuzależnionych.

 1. Terapia uzależnień – na czym polega?

  Leczenie, terapia uzależnień polega na dostarczaniu chorej osobie wiedzy na temat choroby uzależnień i umiejętności radzenia sobie z nią. Terapia uzależnień polega na motywowaniu chorego i ukierunkowania jego wysiłków w celu podjęcia decyzji do zmiany dotychczasowego życia na życie trzeźwe i w pełni świadome.

  Dopiero wówczas, poprzez warsztaty, zajęcia psychoterapeutyczne, analizowanie dotychczasowych działań i osiągniętych rezultatów – najczęściej przykrych konsekwencji chory jest skłonny do współpracy z terapeutą i wyraża chęć dogłębnego omówienia kwestii, które powodowały do tej pory ciągły impas w jego życiu.

  Pozostający w abstynencji pacjent oraz stopniowo trzeźwiejący świadomieuzależniony ma przestrzeń do pracy nad wprowadzaniem w swoje życie zdrowych i służących mu oraz jego najbliższym praktyk i nawyków.

 2. Terapia uzależnień – jak wygląda?

  Pierwszy etap:

  Najważniejsza jest motywacja chcącego się leczyć uzależnionego. Motywację dzielimy na zewnętrzną i wewnętrzną. To najtrudniejszy okres terapii, zwłaszcza, że po tygodniu abstynencji, gdy uzależniony fizycznie i psychicznie dojdzie do siebie to znów ma przekonanie, że jest zdrowy i zastanawia się - co on tu właściwie robi. Nieświadomie a nagminnie stosuje mechanizmy obronne choroby – zaprzecza, racjonalizuje, obwinia innych, kłamie i konfabuluje. W tych pierwszych 2-3 tygodniach z ośrodka terapii uzależnień wyjeżdża / rezygnuje/ najwięcej pacjentów, przekonanych o osiągnięciu w tym okresie całkowitego uzdrowienia. Na szczęście wielu po paru miesiącach poniewierki i cierpienia wracają, ale już zdecydowani na kontynuowaniem pracy nad sobą na zasadach jakie proponuje im ośrodek.

  Drugi etap:

  Podstawowa terapia uzależnienia odbywająca się zazwyczaj w prywatnych ośrodkach zamkniętych takich jak np. PCTU KONINKI i każdy z ośrodków powinien mieć autorski program, który konsekwentnie wdraża w terapię każdego uzależnionego pacjenta. Jest to okres przyglądnięciu się destrukcji jaka niesie ze sobą nałóg, a z drugiej to nauka radzenia sobie z konstruktywnym radzeniem sobie z emocjami, głodami bez jakichkolwiek używek.

  Trzeci etap:

  Kontynuacja terapii – terapia pogłębiona odbywa się po zakończeniu terapii podstawowej, która powinna trwać od 6 do 10 tygodni. Jest to kontynuowanie rozwoju osobistego zarówno poprzez uczestniczenie na zajęciach grupowych jak i indywidualnych oraz nasz ośrodek zaleca uczestniczenie przynajmniej raz w tygodniu w spotkaniach grup samopomocowych typu AA, czy NA.

 3. Leczenie uzależnień - detoksykacja

  Odtrucie – oczyszczenieorganizmu z środków zatruwających jego organizm fizycznie jak i powodujących zmianę postrzegania przez nich świata ( zmieniających nastrój ) nie jest traktowane jako proces terapeutyczny. Lekarz w razie potrzeby zleca podawanie leków niwelujących dotkliwy dla uzależnionego stan odstawienia a w razie potrzeby stosuje potrzebne leki przeciwdepresyjne czy też nasenne.

 4. Leczenie uzależnień – stosowane metody

  Uzależnienie to w dużym skrócie chroniczna choroba, która ma wpływ na ośrodkowy układ nerwowy człowieka. Podobnie jak w przypadku alkoholika, ( Konieczne dla mnie jest napisać parę słów o całkowicie zagubionym obecnie w Polsce ruchu AA – przypomina mi to katolika krytykującego inne religie a nie znającego Ewangelii:

  alkohol jest narkotykiem twardym C2H5OH +5 H2O, więc nie ma powodu nie nazywać narkomanów narkomanami tylko alkoholikami? Poza tym głównym celem nadużywania alkoholu jest uzyskanie stanu narkotycznego odurzenia, aż do utraty przytomności włącznie - a nie zaspokojenie pragnienia.

  Śmieszni, niedouczeni, zazdrośni „trzeźwiejący alkoholicy” a zarazem niespełnieni poeci i dający się im manipulować członkowie służb AA, w ich dowolnej interpretacji powołują na Tradycje i kroki AA tylko po to, by zachować czystość „rasy alkoholika” i żeby na ich spotkanie nie przychodził żaden narkoman. Z mojego doświadczenia „czystego” alkoholika można spotkać obecnie sporadycznie.

  Od powstania pierwszych grup AA upłynęło prawie 100 lat, a dobrobyt, przemieszczanie się ludzi, moda, sposób leczenia - spowodowały, że najwięcej bo około 70% chorych cierpi na uzależnienia mieszane.

  Celem twórców grup samopomocowych AA było„pomaganie tym, którzy wciąż jeszcze cierpią” …a nie eliminowanie ich ze spotkań !!! Jako ośrodek promujemy AA, ale uprzedzamy uzależnionych o istnieniu krwawiących i cierpiących na władze diakonów – przypis Marka Z. z Mszany Dolnej )

  narkomana, jak również hazardzisty czy zakupoholika, który na początku drogi leczenia musi uświadomić sobie swój problem.

  Jak go leczyć?

  Najpopularniejsze metody leczenia uzależnień od narkotyków:

  • model Minnesota - jest to terapia ukierunkowana na dożywotnią abstynencję ( całkowita i bezwarunkowa rezygnacja ). Model ten zakłada, że osoby uzależnione należy rozumieć i traktować je z odpowiednim szacunkiem.
  • model behawioralno-poznawczy - polega na wykorzystaniu mechanizmów powtarzania i uczenia się. W efekcie pacjent zapoznaje się z sytuacjami, w których najczęściej łamie abstynencję i trenuje zwalczanie tych pokus. Uczy się również zachowań chroniących go w sytuacjach dla niego trudnych.
  • model substytucyjny - terapia ta jest dość kontrowersyjnym rozwiązaniem i nasz ośrodek jej nie stosuje.

  Wymienione rodzaje terapii uzależnień są praktykowane również w przypadku innych nałogów.

 5. Leczenie uzależnień – kiedy skorzystać z terapii, objawy

  Wskazane jest aby osoba, która według nas nadaje się do odbycia terapii uzależnień przeprowadziła rozmowę z fachowcem w tej dziedzinie czyli psychoterapeutą uzależnień.

  Zanim to zrobimy, to z pewnością będziemy świadkami różnych symptomów choroby ( objawów ) zależnych od czynnika stosowanego w uzależnieniu:

  • głodem – przymusem- obsesją : spożywania różnych odurzających substancji lub pomimo obietnic i zakazów uprawiania hazardu czy grania w gry komputerowe;
  • w przypadków używek - wzrostem tolerancji na zażywaną substancję i w skutek tego ich mieszaniem – czyli tzw. eksperymentowaniem ( dopalacze ) w celu uzyskania pożądanego efektu odurzenia, co jest zagrożeniem życia;
  • stosowaniem mechanizmów obronnych – zaprzeczaniem problemowi, racjonalizowaniem, umniejszaniem szkód powstałych w wyniku nałogu lub usprawiedliwianiem się i szukaniem wymówek;
  • organizowaniem dnia tak, aby z łatwością można było zaspokoić głód uzależniania;
  • podstawowymi zauważalnymi symptomami po odstawieniu środka narkotycznego przez chorego są: drżenie ciała, biegunki, zatwardzenia, wymioty, bóle, rozszerzone źrenice, problemy ze snem, wzmożony niepokój, somatyzowanie, rozbicie psychiczne, depresja poalkoholowa, bezpodstawne wybuchy złości, itp.;
  • charakterystyczną cechą jest stosowanie podczas opowiadania o swojej chorobie czasu przeszłego: grałem w piłkę, kiedyś grałem na gitarze, w piłkę, pisałem, malowałem, czytałem, miałem zespół muzyczny, studiowałem, miałem rodzinę, miałem świetny biznes, dziewczynę itp. Podczas rozmowy z nami koncentruje się na organizowaniu uzależnienia;
  • z biegiem czasu zachowanie się tkwiącego w chorobie uzależnionego staje się nieprzewidywalne. On sam zauważa zmniejszoną kontrolę nad własnym zachowaniem;
  • stopniowo wzrasta drażliwość, pojawia się agresja zwłaszcza do najbliższych. Zmienność nastroju uzależniona jest od możliwości zaspokojenia nałogu lub jej braku;
  • chory uzależniony dba o kontakty z osobami wspierającymi go w chorobie.
 6. Terapia alkoholowa – na czym polega?

  Leczenie, terapia alkoholowa polega na dostarczaniu chorej osobie wiedzy na temat choroby uzależnień i umiejętności radzenia sobie z nią. Terapia uzależnień polega na motywowaniu chorego i ukierunkowania jego wysiłków w celu podjęcia decyzji do zmiany dotychczasowego życia na życie trzeźwe i w pełni świadome.

  Początkowo chorzy wybierają ( sprawdzają ) formy terapii.

  Terapia alkoholowa - formy terapii uzależnień:

  • ambulatoryjna - w poradni leczenia uzależnień;
  • dzienna - na oddziale odwykowym;
  • stacjonarna – terapia uzależnień najbardziej skuteczna, z uwagi na jej intensywność, lepszą całodobowa opiekę i ilość przeróżnych zajęć i warsztatów.
 7. Terapia uzależnień od narkotyków – na czym polega?

  Leczenie, terapia uzależnień polega na dostarczaniu chorej osobie wiedzy na temat choroby uzależnień i umiejętności radzenia sobie z nią. Terapia uzależnień polega na motywowaniu chorego i ukierunkowania jego wysiłków w celu podjęcia decyzji do zmiany dotychczasowego życia na życie trzeźwe i w pełni świadome.

  Dopiero wówczas, poprzez warsztaty, zajęcia psychoterapeutyczne, analizowanie dotychczasowych działań i osiągniętych rezultatów – najczęściej przykrych konsekwencji chory jest skłonny do współpracy z terapeutą i wyraża chęć dogłębnego omówienia kwestii, które powodowały do tej pory ciągły impas w jego życiu.

  Coraz to bardziej pozostający w abstynencji pacjent oraz stopniowo trzeźwiejący świadomie uzależniony ma przestrzeń do pracy nad wprowadzaniem w swoje życie zdrowych i służących mu oraz jego najbliższym praktyk i nawyków.

 8. Terapia od uzależnień – cele

  Terapia leczenia uzależnień ma przede wszystkim na celu utrzymanie abstynencji, która jest konieczna do zaistnienia jakichkolwiek zmian w życiu uzależnionego. Leczenie uzależnień daje możliwość do retrospekcji i podjęcia przez chorego zmian w swoim postępowaniu.

  Efektami są:

  • zdolność do utrzymania abstynencji,
  • umiejętność rozwiązywania w sposób asertywny swoje problemy osobiste,
  • rozwijanie zdolność i prowadzenia zdrowego trybu życia,
  • polepszenie zdrowia psychicznego i ciągłe dążenie do samorozwoju.
 9. Terapia uzależnień – jakie nałogi obejmuje

  Alkoholizm, narkomania, lekomania oraz coraz częściej uzależnienia od mediów społecznościowych to najczęściej spotykane w naszym ośrodku uzależnienia. Gdy uzależnienie powoduje problemy w życiu rodzinnym, czy zawodowym, pora sięgnąć po pomoc.

  Uzależnienie - leczenie może obejmować:

  • alkoholizm,
  • narkomanię,
  • lekomanię,
  • uzależnienie od hazardu,
  • zakupoholizm,
  • pracoholizm,
  • seksoholizm,
  • uzależnienie od Internetu.

  W Prywatnym Ośrodku Leczenia Uzależnień KONINKI specjalizujemy się w leczeniu uzależnienia od alkoholu, narkotyków, hazardu, lekomani i uzależnień związanych z mediami.

 10. Terapie od uzależnień – co później?

  Z ogórka kiszonego nie da się zrobić ogórka świeżego, dlatego - jak twierdzą znawcy przedmiotu – kto utracił kontrolę na ilością spożywanych substancji lub w wyniku uzależnienia utracił kontrole nad swoimi zachowaniami – nigdy już kontroli tych nie odzyska.

  Gwarancją na lepsze życie „dla uzależnionego” to przede wszystkim całkowita abstynencja od środków zmieniających nastrój lub niebezpiecznych i /chorych/ niszczących i szkodliwych zachowań. Leczenie nie decyduje, że uzależnienie zniknie, lecz służy choremu do przyswojenia wiedzy i umiejętności życia na trzeźwo. Jeśli chory nie złamie zasad i reguł obowiązujących w tej chorobie – choroba nie uaktywni się.

  Podczas leczenia uzależniony uczy się brania odpowiedzialności za to co wydarza i wydarzy się w jego życiu. Systematyczna praca nad sobą czyli: stosowanie się do wskazówek terapeuty, dbanie o siebie, szukanie wsparcia i uczestnictwo w różnego rodzaju mityngach dla osób uzależnionych, czytanie dostępnej literatury i oglądanie filmów z tego tematu, dbanie o poprawne relacje z bliskimi, udział w warsztatach wiązanych z uzależnieniem, utrzymywanie kontaktów z trzeźwymi uzależnionymi, rozwijanie swoich pasji czy zainteresowań pomoże stopniowo w zmianach, które z biegiem czasu przerodzą się w trwałe służące Twojemu zdrowiu zachowania – daj czas czasowi...

 11. Leczenie uzależnień – dlaczego warto?

  Uzależnieni mawiają, że całe dotychczasowe chore życie bez wahania zamienili by na jeden dzień świadomego – trzeźwego życia!!!

Zadzwoń do Nas!
☎ 533 724 499
Telefon
Wiadomość
Adres: https://koninki.pl/leczenie-uzaleznien.html