Alkohol absolutny etylowy (C2H5OH+5H2O)

Bezbarwny 100% alkohol etylowy (spirytus spożywczy). Alkohol etylowy (etanol), wzór chemiczny: C2H50H . Jest to płyn bezbarwny, dość lotny o swoistym zapachu i palącym smaku, dobrze rozpuszczalny w wodzie i rozpuszczalnikach organicznych. Ciężar właściwy alkoholu jest mniejszy od wody. l litr czystego alkoholu waży 806 g. Do organizmu ludzkiego alkohol wchłania się łatwo przez błony śluzowe oraz przez skórę. W organizmie, przyjęty najczęściej drogą doustną, alkohol w 90% spalany jest na dwutlenek węgla i wodę, przy czym wyzwala się 7,2 kal/g ciepła.

Alkohol jest dla organizmu trucizną, wywiera silne działanie narkotyczne. Wstrzyknięty do tkanek powoduje ich obumarcie.

ETOH (alkohol etylowy) działa na mózg tak jak środek usypiający, jak eter czy chloroform. Jednak usypianie mózgu jest stopniowe i zaczyna się od ośrodków sprawujących kontrolę nad różnymi czynnościami. Osłabienie tej kontroli powoduje chwilowe wyzwolenie niektórych zahamowań i dlatego wypicie pierwszego kieliszka przeżywane jest jako stan ożywienia, pobudzenia i ekscytacji.

Dopiero później ujawnia się nam prawdziwa natura ETOH prowadząca do uśpienia i zatrzymania kolejnych czynności mózgu, aż w końcu do zatrzymania procesów niezbędnych do życia.

Zadzwoń do Nas!
☎ 533 724 499
Telefon
Wiadomość
Adres: https://koninki.pl/alkohol-absolutny-etylowy-c2h5oh-5h2o.html