Alkoholik

Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia:

Alkoholicy są to osoby pijące nadmiernie u których zależność od alkoholu jest taka, że wskazuje na wyraźne zaburzenia psychiczne, bądź też objawy zakłócające ich zdrowie fizyczne i psychiczne. Ich pogarszające się relacje  z osobami najbliższymi i ich zachowanie się socjalne i ekonomiczne  wykazują objawy tego rodzaju- dlatego powinni być poddani leczeniu.

Zadzwoń do Nas!
☎ 533 724 499
Telefon
Wiadomość
Adres: https://koninki.pl/alkoholik.html