Alkoholizm a terapie

Forma leczenia uzależnionych polegająca na edukacji i uczestniczenia w zajęciach indywidualnych i grupowych prowadzonych przez wykwalifikowanego terapeutę (najlepiej trzeźwego stażem uzależnionego). Terapie prywatne są programowo intensywe, z elementami nauki życia na trzeźwo, nauką relaksacji i alternatywnych metod spędzania wolnego czasu. Charakteryzują się większą dozą zaufania do uzależnionego i prób nauczenia go brania odpowiedzialności za swoje postępowanie. Przy małych do 8 osobowych grupach łatwiej jest zadbać o każdego indywidualnie.  Na terapiach  pełnopłatnych przebywają zazwyczaj osoby zmotywowane do trzeźwienia.

Przykładem nowoczesnej terapii odwykowej jest Prywatne Centrum Terapii  Uzależnień „Koninki”.

Zadzwoń do Nas!
☎ 533 724 499
Telefon
Wiadomość
Adres: https://koninki.pl/alkoholizm-a-terapie.html