Autoagresja

Działanie mające na celu spowodowanie sobie psychicznej albo fizycznej szkody. Autoagresja bywa elementem takich zaburzeń psychicznych jak borderline, psychopatia czy schizofrenia. Wyróżnia się następujące typy autoagresji: a/bezpośrednią – gdy dochodzi do samookaleczenia, samooskarżania, b/pośrednią – gdy jednostka prowokuje i poddaje się agresji innych, c/werbalną – polega na zaniżaniu samooceny, krytykę siebie i swojego zachowania, d/niewerbalną – to samookaleczenia, uszkadzanie ciała

 

Zadzwoń do Nas!
☎ 533 724 499
Telefon
Wiadomość
Adres: https://koninki.pl/autoagresja.html