Depresja (alkoholowa)

Zaburzenia psychiczne z grupy zaburzeń afektywnych, charakteryzujące się obniżeniem nastroju, obniżeniem napędu psychoruchowego, zaburzeniem rytmów około dobowych i lękiem. W chorobie alkoholowej spotykane po zakończeniu ciągu.                                                                                                                                                      Występują trzy poniższych symptomy: obniżenie nastroju, utrata zainteresowań, mniejsza energia lub wytrzymałość na zmęczenie, oraz dwa lub więcej objawów takich jak: trudności w skupieniu uwagi, obniżenie samooceny, odczuwanie winy, czucie się bezwartościowym, pesymistyczne postrzeganie przyszłych wydarzeń, myśli bądź zachowania wybuchowe lub zachowania autoagresywne, problemy ze snem, zmniejszenie apetytu.

Zadzwoń do Nas!
☎ 533 724 499
Telefon
Wiadomość
Adres: https://koninki.pl/depresja-alkoholowa.html