Dom Pomocy Społecznej dla uzależnionych od alkoholu

Udziela świadczeń podobnych jak inne domy pomocy społecznej z uwzględnieniem, prócz tego, szczególnych świadczeń w zakresie rehabilitacji psychicznej i fizycznej pensjonariuszy. Do domów pomocy społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu pensjonariusze przyjmowani są na podstawie orzeczenia sądu o umieszczeniu w domu pomocy społecznej lub po zakwalifikowaniu przez lekarza zakładu lecznictwa odwykowego.

Zadzwoń do Nas!
☎ 533 724 499
Telefon
Wiadomość
Adres: https://koninki.pl/dom-pomocy-spolecznej-dla-uzaleznionych-od-alkoholu.html