Fazy rozwoju alkoholizmu

l. Faza wstępna - pijący motywuje picie przyczyną zewnętrzną. Występuje podwyższenie

   tolerancji alkoholu.

2. Faza zwiastunowa - używanie napojów alkoholowych staje się potrzebą a nie

    przyjemnością. Występują luki pamięciowe ("przerwy w życiorysie"). Rozpoczyna się

    picie w tajemnicy przed otoczeniem. Pojawia się stała natrętna myśl o alkoholu.

3. Faza krytyczna -jest początkiem uzależnienia, pierwsze dawki alkoholu powodują potrzebę

   dalszego picia, które, oczywiście, kończy się stanem głębokiego upojenia. Zaczynają się

    konflikty w pracy i w domu. W końcu fazy pojawia się picie poranne.

4. Faza przewlekła - pojawiają się ciągi pijacze, pite są wszelkie produkty zawierające

    alkohol, tolerancja na alkohol obniża się.

Zadzwoń do Nas!
☎ 533 724 499
Telefon
Wiadomość
Adres: https://koninki.pl/fazy-rozwoju-alkoholizmu.html