Izby wytrzeźwień

Do zadań izb wytrzeźwień należy:

  • izolowanie osób nietrzeźwych do czasu ich wytrzeźwienia, nie dłużej jednak niż przez 24 godziny.
  • udzielenie osobom przyjętym do izby świadczeń sanitarno-higienicznych, udzielenie osobom przyjętym do izby pomocy medycznej,
  • przechowywanie w depozycie pieniędzy i przedmiotów wartościowych osób przyjętych do izby,
  • umieszczenie w oddzielnych pomieszczeniach osób niepełnoletnich (do lat 18).

Izby wytrzeźwień organizowane są przez organy administracji państwowej stopnia podstawowego w miastach liczących ponad 50 tys. mieszkańców.

Zadzwoń do Nas!
☎ 533 724 499
Telefon
Wiadomość
Adres: https://koninki.pl/izby-wytrzezwien.html