Komisje do Spraw Przeciwdziałania Alkoholizmowi

Do zadań komisji do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi należy najogólniej rzecz ujmując - stwarzanie na danym terenie optymalnych warunków do prawidłowej realizacji ustawy  o wychowaniu w trzeźwości i przeciw­ działaniu alkoholizmowi, a w szczególności tworzenie warunków do:

  • działalności wychowawczej, informacyjno-leczniczej i rehabilitacyjnej,
  • propagowanie trzeźwości i abstynencji,
  • opiniowanie projektów dotyczących liczb miejsc sprzedaży napojów alkoholowych,
  • projektowanie zakresu wykorzystywania środków funduszu przeciwalkoholowego.
Zadzwoń do Nas!
☎ 533 724 499
Telefon
Wiadomość
Adres: https://koninki.pl/komisje-do-spraw-przeciwdzialania-alkoholizmowi.html