Leczenie alkoholików

Długotrwałe, sukcesywne i zespołowe postępowanie ściśle lekarskie oraz oddziaływanie środkami poza lekarskimi. W leczeniu stosowana jest farmakoterapia, psychoterapia i rehabilitacja. Proces ten powinien trwać około 2 lat. Najważniejsza jest ciągłość czynnej postawy wobec alkoholika. Leczenie alkoholizmu odbywa się w zakładach lecznictwa otwartego i zamkniętego oraz w ośrodkach prywatnych (największy procent niepijących).

Leczenie choroby alkoholowej polega na:

  1. Natychmiastowym odstawieniu alkoholu, czyli na przerwaniu picia.
  2. Na łagodzeniu bardzo przykrych objawów psychicznych i fizycznych, występujących po zaprzestaniu picia, które nazywamy ,,zespołem odstawienia alkoholu" lub "zespołem objawów abstynencyjnych".
  3. Odtruciu ustroju (detoksykacji) i wyrównaniu szkód spowodowanych chorobą alkoholową.
  4. Leczeniu uspokajającym i podtrzymującym.
  5. Właściwym leczeniu odwykowym, które ma na celu chronienie chorego przed dalszym piciem.
Zadzwoń do Nas!
☎ 533 724 499
Telefon
Wiadomość
Adres: https://koninki.pl/leczenie-alkoholikow.html