Leczenie choroby alkoholowej

W choroby alkoholowej trwale traci się zdolność „kontrolowanego picia” - to znaczy że nawet po wieloletniej abstynencji próby tzw. "kontrolowanego" picia kończą się powrotem do nałogu. Możliwe jest zatrzymanie choroby i rehabilitacja, gdzie fundamentalnym warunkiem zdrowienia jest abstynencja.

Trzeźwość to odzyskanie zdrowia i powrót do świadomego życia – „jestem odpowiedzialny za to co mi się przydarza”. Forma leczenia uzależnionych polegająca na edukacji i uczestniczenia w zajęciach indywidualnych i grupowych prowadzonych przez wykwalifikowanego terapeutę (najlepiej trzeźwego stażem uzależnionego).

Terapie prywatne są programowo intensywniejsze, z elementami nauki życia na trzeźwo, nauką relaksacji, alternatywnych metod spędzania wolnego czasu.

Charakteryzują się dużą dozą zaufania do uzależnionego i prób nauczenia go brania odpowiedzialności za swoje postępowanie. Przy małych 5- 8 osobowych grupach łatwiej jest zadbać o każdego indywidualnie. Poza tym na terapiach  pełnopłatnych przebywają zazwyczaj osoby zmotywowane do trzeźwienia. Przykładem nowoczesnej i skutecznej terapii odwykowej jest Prywatne Centrum Terapii  Uzależnień „Koninki”.

Zadzwoń do Nas!
☎ 533 724 499
Telefon
Wiadomość
Adres: https://koninki.pl/leczenie-choroby-alkoholowej.html