Młodzież społecznie nieprzystosowana

Za młodzież społecznie nieprzystosowaną uważa się część młodzieży. która neguje powszechnie przyjęte, obowiązujące normy społecznego współżycia. Cechami charakterystycznymi nieprzystosowania społecznego są:

  • wrogość wobec autorytetu i dyscypliny,
  • niechętny stosunek do szkoły,
  • przypisywanie innym winy za własne niepowodzenie,
  • niechęć do pracy,
  • wiara w użyteczność nieprawowitych środków do osiągnięcia celów;
  • brak wiary w to, że inni uznają podstawowe warunki społeczne,
  • pożądanie pieniędzy i podniecenia,
  • uczucie niepewności i zależności,
  • silna lojalność wobec grupy rówieśników,
  • brak respektu dla praw przysługujących innym.
Zadzwoń do Nas!
☎ 533 724 499
Telefon
Wiadomość
Adres: https://koninki.pl/mlodziez-spolecznie-nieprzystosowana.html