Nadużywanie alkoholu bez uzależnienia

Określenie to oznacza, że dana osoba używa alkoholu w bliżej nie określonej ilości, że takie używanie alkoholu jest przez niektórych uważane za niewłaściwe, ponieważ pozostaje w niezgodności z normami prawnymi lub zasadami moralnymi i jest szkodliwe dla pijącego, społeczeństwa lub obojga. Pod pojęciem tym rozumieć można upojenie, intoksykację alkoholową, nietrzeźwość, upicie, pijaństwo, stan po nadużyciu alkoholu.

 

Zadzwoń do Nas!
☎ 533 724 499
Telefon
Wiadomość
Adres: https://koninki.pl/naduzywanie-alkoholu-bez-uzaleznienia.html