Oddział detoksykacyjny

Wchodzi w skład szpitala psychiatrycznego lub ogólnego, ośrodka leczenia odwykowego lub innego zakładu opieki zdrowotnej. Do zadań oddziału detoksykacyjnego m.in. należy:                     

  1. Detoksykacja czyli odtrucie,
  2. Nawiązanie kontaktu terapeutycznego z pacjentem i środowiskiem jego zamieszkania, pracy lub nauki oraz jego rodziną,
  3. podjęcie wstępnych oddziaływań terapeutycznych,
  4. Zapewnienie pacjentom dalszego leczenia lub opieki w placówce leczniczej, rehabilitacyjnej lub opiekuńczej.
Zadzwoń do Nas!
☎ 533 724 499
Telefon
Wiadomość
Adres: https://koninki.pl/oddzial-detoksykacyjny.html