Opilstwo okresowe (dipsomania)

Jest to pijaństwo okresowe. Trwać może kilka dni, tygodni lub miesięcy. Powstaje nagle i nagle zostaje przerwane, po czym dipsoman nie odczuwa przez czas dłuższy pociągu do napojów alkoholowych lub nawet czuje do nich wstręt. Opilstwo okresowe nie wyklucza

możliwości współistnienia alkoholizmu przewlekłego, w przebiegu którego mogą występować okresy natężonego upijania się, a w okresie remisji może mieć miejsce tylko umiarkowane spożywanie alkoholu. Przyczyna dipsomanii nie jest jeszcze dokładnie określona, często jednak cierpienie łączy się z zespołem depresyjnym i padaczką.

Zadzwoń do Nas!
☎ 533 724 499
Telefon
Wiadomość
Adres: https://koninki.pl/opilstwo-okresowe-dipsomania.html