Padaczka polekowa

Ma identyczne przyczyny i przebieg jak padaczka alkoholowa i tak samo jest wywołana gwałtownym odstawieniem używek. Różne są tylko używki: opiaty, czy leki modulujące receptory GABA (np. benzodiazepiny, barbiturany, zolpidem, zopiklon, zaleplon).

Zadzwoń do Nas!
☎ 533 724 499
Telefon
Wiadomość
Adres: https://koninki.pl/padaczka-polekowa.html