Patologia społeczna

Jest to zjawisko negatywne występujące masowo i przynoszące szkody i społeczeństwu i dotkniętym tą patologią jednostkom. Do patologii społecznej zaliczamy m.in, alkoholizm, narkomanię, prostytucję, różnego rodzaju rozboje, chuligaństwo, sutenerstwo, pasożytnictwo, itp. Walkę z patologią społeczną prowadzić można metodami administracyjnymi, represyjno-prawnymi oraz poprzez akcje uświadamiające (edukacyjne).

Zadzwoń do Nas!
☎ 533 724 499
Telefon
Wiadomość
Adres: https://koninki.pl/patologia-spoleczna.html