Pojęcie alkoholizmu  wg. Jelinek

Pojęcie alcoholismus chronicumwprowadził Magnus Huss w roku 1849.Amerykański lekarz czeskiego pochodzenia E. Morton Jellinek opublikował pracę pt. Koncepcja alkoholizmu jako choroby. E.M. Jellinek pierwszy przedstawił, w jaki sposób dochodzi do powstawania i pogłębiania się uzależnienia od alkoholu, podzielił proces powstawania choroby na fazy. Autor wyróżnia następujące stadia choroby alkoholowej:

  • Faza wstępna prealkoholowa, trwająca od kilku miesięcy do kilku lat, zaczyna się od konwencjonalnego stylu picia. Człowiek odkrywa, że picie alkoholu nie tylko daje przyjemne doznania, ale także łagodzi przykre stany emocjonalne. Wzrasta tolerancja na alkohol.
  • Faza ostrzegawczazaczyna się w momencie pojawienia się luk pamięciowych – palimpsestów.
  • Faza krytycznarozpoczyna się od utraty kontroli nad piciem.
  • Faza przewlekłazaczyna się wraz z wystąpieniem wielodniowych ciągów.                  

Autor zaznaczył, iż zatrzymanie choroby jest możliwe na każdym etapie i w każdej fazie.                

Zadzwoń do Nas!
☎ 533 724 499
Telefon
Wiadomość
Adres: https://koninki.pl/pojecie-alkoholizmu-wg-jelinek.html