Pomoc uzależnionym i współuzależnionym

Jednym z głównych  zaleceń terapii odwykowej (np. w Prywatnym Centrum Terapii Uzależnień „Koninki”) jest udział w spotkaniach Anonimowych Alkoholików.

  • Al-Anon : dla rodzin i przyjaciół - osób uzależnionych
  • DDA – Dorosłe Dzieci Alkoholików
  • Stowarzyszenia i Kluby Abstynenckie
  • Kościół katolicki
Zadzwoń do Nas!
☎ 533 724 499
Telefon
Wiadomość
Adres: https://koninki.pl/pomoc-uzaleznionym-i-wspoluzaleznionym.html