Potomstwo, a alkohol

Alkohol może uszkodzić komórki płciowe, a co za tym idzie może stać się przyczyną poczęcia dzieci niedorozwiniętych, czyli upośledzonych umysłowo. Badania wykazują, że 70% dzieci dotkniętych padaczką lub upośledzonych umysłowo - to dzieci alkoholików. Poza tym u prawie wszystkich dzieci wywodzących się ze środowiska alkoholików stwierdza się zaburzenia psychonerwicowe, objawiające się lękami, obniżeniem nastroju, nadmierną męczliwością i płaczliwością. Oprócz tego kobieta- alkoholiczka może urodzić dziecko z wadami rozwojowymi np. wadą serca, głuchotą, głuchoniemotą itp.

Zadzwoń do Nas!
☎ 533 724 499
Telefon
Wiadomość
Adres: https://koninki.pl/potomstwo-a-alkohol.html