Prawo, a pijaństwo i alkoholizm

Poza ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.X.1982r. istnieje wiele innych przepisów prawnych, które można zastosować w stosunku do alkoholika. Oto niektóre z nich:

  • Kodeks Karny - Ustawa z dnia 19 IV 1969 r mówi m. in. O represji karnej za czyny wynikające z pijaństwa i alkoholizmu.
  • Kodeks Wykroczeń - Ustawa z dnia 20.V1971 r. mówi o odpowiedzialności typu karnego za wykroczenia wynikające z pijaństwa i alkoholizmu.
  • Kodeks Rodzinny - Ustawa z dnia 25.III.1964 r. wypowiada się m.in. o wypłacie zarobków do rąk współmałżonka. Mowa tu również o ubezwłasnowolnieniu.
  • Kodeks Pracy - Ustawa z dnia 26.VI.1974 r. uwzględnia kary za naruszenie porządku i dyscypliny pracy.
Zadzwoń do Nas!
☎ 533 724 499
Telefon
Wiadomość
Adres: https://koninki.pl/prawo-a-pijanstwo-i-alkoholizm.html