Problemy i skutki charakteryzujące alkoholizm

Alkoholizm to także problem społeczny– zwykle cierpi nie tylko sam uzależniony ale także jego najbliższa rodzina, dalsza i sąsiedzi. Przyjmuje się, że alkoholik „angażuje” przy swoim piciu od 20- 40 osób.

Poniżej podajemy  problemy z jakimi najczęściej  spotykają się alkoholicy. Obok podany jest procent alkoholików, których dotyczy dany problem (na podstawie badania Programu Aktywizacji Placówek Odwykowych): a/Zaburzenia życia rodzinnego – 94%, b/Problemy w kontaktach z ludźmi – 84%, c/Problemy finansowe – 82%, d/Przemoc wobec bliskich – 57%, e/Problemy z prawem (karalność) – 51%. Przewlekły alkoholizm prowadzi do chorób psychicznych, ciężkich schorzeń wątroby, nerek, żołądka, serca, nadciśnienia tętniczego, itd. Zwiększa przestępczość, sprzyja szerzeniu się chorób wenerycznych i ujemnie wpływa na potomstwo. Nadużywanie alkoholu jest powodem powstawania problemów w rodzinach oraz ich rozpadu i prowadzi do degradacji społecznej.

Zadzwoń do Nas!
☎ 533 724 499
Telefon
Wiadomość
Adres: https://koninki.pl/problemy-i-skutki-charakteryzujace-alkoholizm.html