Profilaktyka przeciwalkoholowa

Jest zespołem działań uświadamiających i prawnych prowadzących do gruntowania abstynencji dzieci i młodzieży, kobiet w ciąży i karmiących matek oraz osób wykonujących niektóre zawody np. kierowców, operatorów dźwigów, elektromonterów pracujących na wysokości, itp.

W zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej leży również ciągła praca uświadamiająco - wyjaśniająca z byłymi alkoholikami, którzy odbyli kurację odwykową. Chodzi tu przede wszystkim o wpojenie im zasady, zupełnej abstynencji, jako warunku całkowitego zerwania z nałogiem. Natomiast profilaktyka przeciwalkoholowa w stosunku do całego społeczeństwa polega na informowaniu o szkodliwości używania i nadużywania alkoholu, propagowaniu wiedzy o uzależnieniu od alkoholu i jego leczeniu, organizowaniu prelekcji i imprez kulturalno-oświatowych, emitowaniu filmów o chorobie itp. w dążeniu do zmiany obyczaju i do otrzeźwienia społecznego.

Zadzwoń do Nas!
☎ 533 724 499
Telefon
Wiadomość
Adres: https://koninki.pl/profilaktyka-przeciwalkoholowa.html