Przestępczość, a alkoholizm

Istnieje niezaprzeczalny związek pomiędzy przestępczością a nadużywaniem alkoholu. W szczególności związek ten obserwowany jest w przestępstwach przeciwko zdrowiu i życiu, porządkowi publicznemu, bezpieczeństwu komunikacji, bezpieczeństwu przeciwpożarowemu i bezpieczeństwu pracy. Dane statystyczne w tym zakresie są niepełne, niemniej jednak przyjmuje się, że:

  • ponad 50% spraw rozpatrywanych przez sądy ma związek z alkoholem i alkoholizmem,
  • około 75% przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu człowieka popełnili sprawcy znajdujący się w stanie nie trzeźwym,
  • prawie wszystkie gwałty dokonywane są przez sprawców w stanie nietrzeźwym.
  • co najmniej 15% wypadków przy pracy ma związek ze spożyciem alkoholu,
  • około 1/3 wypadków komunikacyjnych jest wynikiem spożywania alkoholu przez kierowcę lub uczestnika ruchu drogowego.
Zadzwoń do Nas!
☎ 533 724 499
Telefon
Wiadomość
Adres: https://koninki.pl/przestepczosc-a-alkoholizm.html