Rodzina alkoholika

Jest przykładem przysłowiowego obrazu nędzy i rozpaczy czyli dna ekonomicznego i bardzo często moralnego. Dzieci z rodzin alkoholików maltretowane fizycznie i moralnie są pozbawione warunków prawidłowe go rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego. Wynikające z tego zaburzenia nerwicowe oraz brak społecznego przystosowania są źródłem pijaństwa, prostytucji, kradzieży i rozbojów młodocianych.

Zadzwoń do Nas!
☎ 533 724 499
Telefon
Wiadomość
Adres: https://koninki.pl/rodzina-alkoholika.html