Socjoterapia alkoholików

Należy do psychoterapeutycznej metody leczenia odwykowego alkoholików. Zadaniem jej jest doprowadzenie do zmiany stosunków i kontaktów społecznych pacjenta, czyli przywrócenie mu zachwianej równowagi społecznej w najbliższym środowisku oraz w społeczeństwie. Innymi słowy zadnie m socjoterapii jest niesienie pomocy alkoholikowi w odzyskaniu utraconego nawyku pracy, wytwarzanie w nim potrzeby pogłębiania wiadomości fachowych i ogólnych, jak również doprowadzenie go do zajęcia normalnej pozycji w życiu rodzinnym, towarzyskim i społeczno- kulturalnym.

Zadzwoń do Nas!
☎ 533 724 499
Telefon
Wiadomość
Adres: https://koninki.pl/socjoterapia-alkoholikow.html