Terapie w Ośrodkach

Forma leczenia uzależnionych polegająca na edukacji i uczestniczenia w zajęciach indywidualnych i grupowych prowadzonych przez wykwalifikowanego terapeutę (najlepiej trzeźwego stażem uzależnionego).

Terapie prywatne są programowo intensywniejsze, z elementami nauki życia na trzeźwo, nauką relaksacji, alternatywnych metod spędzania wolnego czasu. Charakteryzują się większą dozą zaufania do uzależnionego i prób nauczenia go brania odpowiedzialności za swoje postępowanie. Przy małych do 8 osobowych grupach łatwiej jest zadbać o każdego indywidualnie. Poza tym na terapiach  pełnopłatnych przebywają osoby zmotywowane do trzeźwienia. Przykładem nowoczesnej terapii odwykowej jest Prywatne Centrum Terapii  Uzależnień „Koninki

Zadzwoń do Nas!
☎ 533 724 499
Telefon
Wiadomość
Adres: https://koninki.pl/terapie-w-osrodkach.html