Ubezwłasnowolnienie

Pozbawienie lub ograniczenie zdolności do czynności prawnych danej osoby na mocy orzeczenia sądowego. Istnieje ubezwłasnowolnie nie całkowite lub częściowe. Prawo przewiduje ubezwłasnowolnienie z powodu uzależnienia od alkoholu.

 

Zadzwoń do Nas!
☎ 533 724 499
Telefon
Wiadomość
Adres: https://koninki.pl/ubezwlasnowolnienie.html