Wpływ zawartości alkoholu we krwi na zachowanie

Zawartość alkoholu typowe objawy:

0,3‰ rozproszona uwaga

0,8‰ pobudliwość, upośledzenie koordynacji ruchowo-wzrokowej, obniżony krytycyzm

1,5‰ zaburzenia równowagi, błędy w logicznym myśleniu, opóźnienie czasu reakcji,  

         agresywność, brawura

2‰ zaburzenia mowy, senność, obniżenie kontroli zachowania i poruszania się

4‰ senność, możliwość zapadnięcia w śpiączkę

5‰ zatrucie, śmierć

Zadzwoń do Nas!
☎ 533 724 499
Telefon
Wiadomość
Adres: https://koninki.pl/wplyw-zawartosci-alkoholu-we-krwi-na-zachowanie.html