Zakłady leczniczo-wychowawcze dla alkoholików

Są to zakłady przeznaczone dla osób wykazujących daleko posuniętą chorobę alkoholową i wymagających długiego, ponad rok, trwającego leczenia i rehabilitacji. W takim zakładzie, przez okres kilku tygodni alkoholicy poddawani są badaniom i leczeniu podobnie jak w oddziale szpitalnym. Następną fazą leczenia jest leczenie pracą w istniejących przy zakładach warsztatach rzemieślniczych, bądź gospodarstwie rolnym, ogrodniczym lub hodowlanym. Zakład leczniczo-wychowawczy prowadzi  również wszechstronną działalność resocjalizacyjną, aby przygotować swoich pacjentów do życia społecznego.

Zadzwoń do Nas!
☎ 533 724 499
Telefon
Wiadomość
Adres: https://koninki.pl/zaklady-leczniczo-wychowawcze-dla-alkoholikow.html