NASZ ZESPÓŁ

Zespół terapeutyczny stanowią osoby profesjonalnie to mieszanka doświadczenia i świeżego spojrzenia na problematykę uzależnień. Wszyscy posiadają przygotowanie do pracy z osobami uzależnionymi, zgodnie z wymogami PARPA i Ministerstwa Zdrowia.

 

Anna Krakówka-Kowalska

specjalista Psychoterapii Uzależnień
 

Ukończyła Małopolski Ośrodek Szkolenia Terapeutów Uzależnień MOSTU. Magister Resocjalizacji i Profilaktyki Społecznej. Ukończyła Liczne szkolenia z zakresu uzależnień, warsztaty pomagania osobom uzależnionym, treningi umiejętności psychologicznych. Ukończony Program Rozwoju Osobistego (PRO) organizowany przez Państwową Agencję Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Fundację ETOH. Wolontariusz i lider w Katolickim Centrum Pomocy Rodzinie ds. uzależnień. Pomagacz w Stowarzyszeniach Abstynenckich oraz lider grup samopomocowych. W swojej pracy wykorzystuje również swoje osobiste doświadczenia. Jej Pasją jest chodzenie po górach, wyprawy rowerowe jak i sama praca w zawodzie terapeuty uzależnień. Motto w pracy: Nie ma przypadków beznadziejnych.

Maciej Zapała

instruktor terapii uzależnień
 

Ukończył szkołę Centrum Aktywnego Rozwoju i Edukacji - Szkoła Terapeutów Uzależnień "Brok" akredytowaną przez Państwową Agencje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Interesuje się muzyką i astronomią. Hobbistycznie zajmuje się pracą w drzewie.

W pracy wykorzystuje umiejętności, które nabył podczas szkoleń, jak również z swoich osobistych doświadczeń. Preferuje zajęcia w technice behawioralno-poznawczej. Chętnie motywuje pacjentów do zmian w sposobie postrzegania, myślenia, zachowania i przeżywiania. Twierdzi, że jeśli pacjent jest dostatecznie zmotywowany to jego wyzdrowienie jest tylko kwestią czasu. Bardzo dużą wagę przywiązuje do zajęć w grupie. Swoje umiejętności zamierza pogłębiać na studiach psychologicznych oraz kontynuowaniu edukacji w celu zdobycia certyfikatu specjalisty terapii uzależnień.

Marek Harasimowicz

terapeuta uzależnień
 

Ukończył Szkołę Psychoterapii Uzależnień przy Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień w Czarnym Borze, akredytowaną przez Państwową Agencję do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i znajduje się w procesie certyfikacji.

2 lata pracy w Telefonie Zaufania. Odbył szkolenie i uczestniczył w Programie Profilaktycznym dla Młodzieży "NOE". Jest instruktorem narciarskim PZN, rzeźbiarzem i byłym alpinistą.

Interesuje się rozwojem całego spektrum ludzkiej świadomości.

 

Psycholodzy i lekarze:

Sławomir Grab

Superwizor, psycholog
 

Psycholog, specjalista i superwizor psychoterapii uzależnień PARPA i RSPU, superwizor grupowego treningu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, obowiązki specjalisty psychologii klinicznej nr 441/09. Ukończył szkolenie Master Practitioner of NLP oraz w psychoterapii poznawczo-behawioralnej CTPB, współpracuje ze szkołami psychoterapii uzależnień: CEDR w Kamiennej Górze, SWPS w Katowicach oraz KRAK-UZ w Krakowie.

Jacek Wysowski

Superwizor, psycholog
 

Psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień. Superwizor PARPA i RSPU. Prowadzi zajęcia w Małopolskim Ośrodku Szkolenia Terapeutów Uzależnień oraz w Szkole Profesjonalnego Coachingu (obie w Krakowie). Współpracuje z ośrodkiem „Strefa Rozwoju Osobowości Egomocja”. W swojej pracy wykorzystuje osiągnięcia różnych szkół psychoterapeutycznych, takich jak Gestalt, podejście systemowe, psychodynamiczne, interpersonalne, psychodrama; ze szczególnym uwzględnieniem psychoterapii poznawczo-behawioralnej i humanistycznej.

mgr Joanna Tokarz

Psycholog
 

Ukończyłam psychologię ze specjalizacją kliniczną w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie. Jestem psychologiem, certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień i psychoterapeutą (nurt psychodynamiczny).

Specjalizuję się w pomaganiu osobom cierpiącym z powodu zaburzeń depresyjnych, nerwicowych, zaburzeń osobowości, oraz osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i zachowań (uzależnienia niechemiczne) oraz ich rodzin (współuzależnienie, DDA, dzieci z rodzin alkoholowych). Na co dzień pracuję w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu, współpracuję z Prywatnym Centrum Terapii Uzależnień Koninki, poradnią psychologiczno – pedagogiczną oraz prowadzę prywatną praktykę kliniczną. Superwizuję swoją pracę u certyfikowanych superwizorów.

 
Lekarz medycyny Agnieszka Witkowska-Świech- Specjalista psychiatra
 

Właściciele:

Anna Zapała

współwłaściciel PCTU "KONINKI"
 

Jest instruktorem ćwiczeń oddechowych i relaksujących. Ukończyła kurs I stopnia Programu Rozwoju Osobistego "Sztuka życia". Swoją postawą inspiruje innych do wprowadzenia w życie zmian, które umożliwiają w perspektywie prowadzenie życia ciekawie i szczęśliwie.

Żona, matka czworga dzieci. Żyjąc z osobą uzależnioną i uczestnicząc w terapiach dla osób współuzależnionych prowadzi obecnie pełne, świadome życie.

W związku małżeńskim od 29 lat.

Jej pasją jest sztuka pozytywnego myślenia i niekonwencjonalne metody leczenia.

 

Telefon
Wiadomość
Adres: https://koninki.pl/zespol.html