Przyczyny i skutki uzależnienia od hazardu

Analizując przyczyny powstania uzależnienia od hazardu możemy skupić się na trzech czynnikach mających wpływ na uzależnienie.

Czynniki Biologiczne  - Są pewne biologiczne uwarunkowania angażowania się w gry hazardowe. Wskazuje się na obecność genu zwiększającego prawdopodobieństwo wystąpienia hazardu. Niski poziom serotoniny oraz dopaminy, również obniżony poziom noradrenaliny. Podobnie zarówno tendencje do hiperaktywności oraz hipoaktywności oraz zaburzenia w obszarze mózgu mieszczącego ośrodek przyjemności (układ limbiczny), zwiększają ryzyko szybszego uzależniania;

Społeczne- dzieci hazardzistów ojców są 2-4 krotnie bardziej narażone na podzielenie losu uzależnionych ojca niż matki;

Psychologiczne- tendencja do impulsywnych zachowań, uzależnienia w rodzinie, brak umiejętności radzenia sobie ze stresem, obniżony nastrój, samotność, poczucie pustki i subiektywne doświadczanie nudy, styczność we wczesnej młodości lub okresie adolescencji z hazardzistą, skłonność do odczuwania pobudzenia podczas grania.

Proces rozwoju uzależnienia od hazardu również można podzielić na specyficzne fazy. Podobnie jak w przypadku uzależnień od środków psychoaktywnych dużą rolę ma tutaj wiek,
w którym rozpoczyna się grę.  Zwykle przybiera to formę nieszkodliwej formy rozrywki a kończy się na uzależnieniu.

Skutki uzależnienia od hazardu

Wśród skutków uzależnienia od hazardu wymienimy skutki zdrowotne, psychiczne, społeczno-zawodowe i finansowe.

 • Skutki zdrowotne– wynikają one przede wszystkim z napięcia i przeżywaniem silnych emocji. Te sprzyjają powstawaniu zaburzeń czynności serca i innych dolegliwości ze strony układu sercowo – naczyniowego. Wielu hazardzistów skarży się na bóle w klatce piersiowej, skoki ciśnienia, omdlenia, i duszności.  W uzależnieniu od hazardu wielokrotnie mamy do czynienia z zawałami i wylewami pacjentów.
  Hazardziście często towarzysza nieprzespane noce, niewłaściwa dieta, rak aktywności fizycznej, palenie tytoniu czy nadużywanie alkoholu. To wszystko sprzyja rozwojowi zaburzeń zdrowotnych.
   
 • Skutki psychiczne – obok skutków zdrowotnych w uzależnieniu od hazardu mogą pojawić się skutki psychiczne. Wśród konsekwencji psychicznych możemy wymienić bezsenność, wzmożona reaktywność, pobudzenia psychoruchowe, obniżenie nastroju, oraz zaburzenia w sferze emocjonalnej. Zaburzenia emocjonalne są spowodowane przeżywaniem sprzecznych uczuć, od stanu euforii do lęku, poczucia beznadziejności i poczucia winy.
  Połączenie się tych skrajnych emocji może spowodować powstanie myśli lub prób samobójczych.
  W czasie uzależnienia osłabia się również poczucie własnej wartości, hazardzista traci szacunek do samego siebie. Uzależniony traci poczucie kontroli nad swoim życiem.
   
 • Skutki społeczne, zawodowe i finansowe– Hazardzista wraz z rozwojem uzależnienia zaczyna izolować się od ludzi. Zerwanie relacji wiąże się też z niespłaconymi długami u rodziny i znajomych. Uzależnienie od hazardu prowadzi do pogorszenia funkcjonowania rodziny. Hazardzista oddala się od bliskich a w domu przestaje funkcjonować prawidłowo w swojej roli ojca, brata, męża czy syna.
  Hazard przynosi też skutki finansowe. Osoba uzależniona często na skutek hazardowania traci pracę. Zaczyna popadać w coraz większe długi, bierze kolejne pożyczki na spłatę swoich zobowiązań aż w końcu wpada w spiralę zobowiązań.

 

 

(0/5, 0 ocen)

Zadzwoń do Nas!
☎ 533 724 499
Telefon
Wiadomość
Adres: https://koninki.pl/hazard-przyczyny-i-skutki.html