Jak pomóc osobie uzależnionej od narkotyków wyjść z nałogu?

Jak pomóc osobie uzależnionej od narkotyków ? Co mogę jeszcze zrobić by przestał brać narkotyki ? Te pytania jako terapeuci uzależnień słyszymy bardzo często. Zazwyczaj do ośrodka dzwonią lub przyjeżdżają bliscy i przyjaciele osoby uzależnionej od narkotyków i zadają właśnie te pytania „Jak pomóc narkomanowi wyjść z nałogu ? Jak namówić narkomana do podjęcia leczenia?” . Najczęściej trudność po naszej polega na tym, że zadający te pytania oczekują w odpowiedzi terapeuty szybkiego i prostego sposobu, aby pomoc osobie uzależnionej wyjść z nałogu. Gdy odpowiadamy, że jedynym skutecznym sposobem jest podjęcie terapii uzależnienia od narkotyków na ich twarzach pokazuje się grymas i słyszymy odpowiedź a inaczej się nie da?
 
Szybkiej i prostej recepty na pomoc narkomanowi niestety nie ma. Nie ma też cudownej tabletki, która wyleczy osobę uzależnioną z narkomanii. Istnie też niebezpieczeństwo, że narkoman biorąc tabletki np. uspokajające uzależni się od kolejnej substancji. 
 
Uzależnienie od narkotyków jest chorobą spowodowaną przyjmowanie środków psychoaktywnych. Osoba uzależniona od narkotyków jest uwikłana w pułapkę mechanizmów uzależnienia, które utrudniają zaprzestanie brania narkotyków i podjęcie leczenia.
 
Osoba uzależniona od narkotyków często nie zdaje sobie sprawy z siły uzależnienia od narkotyków. Narkomanii nie przyjmują do wiadomości, że są uzależnieni. Wielokrotnie minimalizują ilość branych narkotyków i skutki jakie spowodowały one w jego życiu.  Narkomanii twierdzą, że mają kontrolę nad zażywaniem narkotyków, przerwą je jeśli tylko będą mieli na to ochotę. Okłamują siebie i innych mimo iż wiedzą, że nie potrafią już nie brać narkotyków. Próby zachęcania i namawiania ze strony rodziny kończą się niestety zazwyczaj fiaskiem.
 
Co zrobić aby pomóc narkomanowi, który nie chce się leczyć?
 

Dobrowolne leczenie narkomana

Pierwsze od czego można zacząć to interwencja w celu zmotywowania do podjęcia dobrowolnego leczenia narkomanii.
 
Aby przeprowadzić interwencję trzeba najpierw zrozumieć, na czym polega uzależnienie od narkotyków.  Zrozumienie tego, że narkomania jest chorobą pozwoli zrozumieć, że  osoba uzależniona nie bierze narkotyków umyślnie, ale dlatego, że jest chora. W Naszym ośrodku prowadzimy warsztaty dla bliskich osób uzależnionych podczas, których uczestnicy poznają chorobę i mechanizmy w niej działające. 
 
Jak przeprowadzić interwencję aby zmotywować osobę uzależnioną do podjęcia dobrowolnego leczenia?
 
Zacznijmy od tego, czego należy unikać podczas interwencji:
 
  1. awantury rodzinnej na temat nadużywania narkotyków
  2. oskarżeń i pretensji wobec narkomana
  3. użalania się na swój los 
  4. dyskutowania o tym, dlaczego uzależniony bierze narkotyki
  5. publicznego upokarzania osoby uzależnionej od narkotyków
 
Interwencja jest rzeczową i konkretną konfrontacją  wobec osoby uzależnionej. Ma doprowadzić do decyzji o leczeniu i kontaktu z ośrodkiem uzależnień.
 
Rzeczowa i konkretna interwencja oznacza, że mówimy o faktach i zachowaniach związanych z braniem narkotyków. Warto wcześniej przygotować sobie listę konkretnych sytuacji. Np. W ostatnim miesiącu trzy krotnie nie odebrałeś dzieci ze szkoły ponieważ byłeś pod wpływem narkotyków, mimo, że tak się umawialiśmy. 
 
Interwencja powinna być przeprowadzona w sposób życzliwy. Warto pokazać, że zależy nam na osobie uzależnionej i interwencja wynika z troski o niego.
 
W interwencji powinno brać udział kilka osób, co najmniej dwie. Nie należy również bać się wprowadzania do interwencji nastoletnich dzieci, oczywiście tylko wtedy  jeśli tego będą chciały, nie można ich do tego zmuszać.  Wypowiedzi dzieci często są najbardziej skuteczne dla decyzji osoby uzależnionej o leczeniu. 
 

Przymusowe leczenie narkomana

Co można zrobić jeśli osoba uzależniona od narkotyków nie chce poddać się leczeniu?
 
Jeśli osoba uzależniona nie jest jeszcze pełnoletnia, możemy ją skierować  do ośrodka uzależnień na podstawie złożonego wniosku do sądu rodzinnego. W przypadku osób pełnoletnich biorących narkotyki o przymusowe leczenie możemy wystąpić jeśli uzależnienie od narkotyków doprowadziło do choroby psychicznej lub przestępstw.

 

(0/5, 0 ocen)

Zadzwoń do Nas!
☎ 533 724 499
Telefon
Wiadomość
Adres: https://koninki.pl/jak-pomoc-narkomanowi.html