Jak wygląda leczenie narkomanii?

Istnieją różne ośrodki leczenia narkomanii w Polsce, które stosują różne metody leczenia osób uzależnionych. Rodzaj leczenia powinien być dobrany indywidualnie do konkretnego przypadku. Jak wygląda odwyk narkotykowy? Sposób i czas terapii zależy od rodzaju narkotyków, jakie zażywała dana osoba, jak również od tego, na jakim etapie zaawansowania jest jej uzależnienie. Dużą rolę odgrywa również osobista sytuacja, w jakiej znajduje się osoba uzależniona. Warto również wcześniej sprawdzić, jak na co dzień funkcjonuje dany ośrodek leczenia uzależnień

Rodzaje terapii leczenia uzależnienia od narkotyków

  • Terapia krótkoterminowa może trwać od 8 do 10 tygodni. Taki rodzaj leczenia stosujemy w naszym ośrodku leczenia uzależnień PCTU Koninki. Terapia jest skoncentrowana na przepracowaniu autorskiego programu ośrodka oraz na pracy własnej pacjenta. Osoba biorąca udział w terapii uczestniczy w codziennych zajęciach grupowych, warsztatach i treningach. Procesowi grupowemu towarzyszą regularne sesje indywidualne.
  • Terapia długoterminowatrwa od ośmiu miesięcy do nawet dwóch lat.

Leczenie długoterminowe odbywa się z specjalistycznych ośrodkach odwykowych dla narkomanów, które zazwyczaj zajmują się wyłącznie uzależnieniami od narkotyków w stopniu głęboko zaawansowanym - Monar.

Terapia w ośrodku długoterminowego leczenia narkomanii opiera się na funkcjonowaniu społeczności terapeutycznej. Polega przede wszystkim na pracy w ośrodku - uczestnicy każdego dnia mają do wykonania szereg obowiązków. Zazwyczaj jest to praca fizyczna np. przy obsłudze ośrodka, praca na stanowisku kucharza, ogrodnika, palacza lub w brygadzie sprzątającej. Większość długoterminowych ośrodków odwykowych dla narkomanów posiada dość duże gospodarstwa, w których są hodowane warzywa, owoce oraz zwierzęta. Zadaniem pacjentów jest praca w tych gospodarstwach. W ten sposób uczą się obowiązkowości oraz przestrzegania dość rygorystycznych zasad panujących w ośrodku odwykowym dla narkomanów. Obok życia codziennego w ośrodku odbywają się zajęcia warsztaty, wykłady i sesje indywidualne. Ta metoda pomaga uzależnionym od narkotyków nauczyć się od nowa funkcjonowania w społeczeństwie oraz odnajdywania się w codzienności.

Dlaczego PCTU Koninki jest odpowiednim ośrodkiem leczenia narkomanii?

Specjalizujemy się w leczeniu narkomanii, alkoholizmu, lekomanii, hazardu oraz uzależnieniami od ekranu. Stworzyliśmy autorski program leczenia uzależnień, którego efektywność jest widoczna po utrzymujących abstynencję i trzeźwiejących absolwentach ośrodka PCTU Koninki. W programie terapeutycznym wykorzystujemy nowoczesne techniki takie jak treningi wibracyjne EFT czy biofeedback. Do potrzeb każdego pacjenta dobieramy indywidualne metody i techniki pracy, aby osiągnąć jak najlepsze efekty. Nasz ośrodek odwykowy dla narkomanów to również bardzo wygodne i komfortowe warunki pobytu. Posiadamy własne Spa i siłownie, które pomagają zrelaksować się naszym podopiecznym.

 

(0/5, 0 ocen)

Zadzwoń do Nas!
☎ 533 724 499
Telefon
Wiadomość
Adres: https://koninki.pl/jak-wyglada-leczenie-narkomanii.html