Odtrucie lekowe i detok w lekomani

Detoks lekowy powinno się  przeprowadzać pod ścisłym nadzorem lekarza. 
 
Po spodem zamieszczamy wykaz, który ma za zadanie uświadomić złożoność problemu lekomani – narkomanii.
Komitet Ekspertów WHO ustalił 8 podstawowych typów toksykomanii:
  1. Typ morfinowy - charakteryzujący się silną zależnością psychiczną i fizyczną oraz zwiększeniem tolerancji, jak również wyraźnymi objawami abstynencji (opium, heroina, metadon). 
  2. Typ barbituranowo - alkoholowy - o wyraźnej zależności psychicznej, o różnym nasileniu oraz o zależności fizycznej. Niewielkie zwiększenie tolerancji oraz objawów abstynencji kwalifikują ten zespół do nałogów (meprobomat, benzodiazepiny). 
  3. Typ kokainowy - charakteryzujący się silną zależnością psychiczną i fizyczną, znacznym zwiększeniem tolerancji oraz silnym zespołem abstynencji (kokaina, liście e-coca). 
  4. Typ cannabis (alkaloidy konopi) - występuje umiarkowana lub silna zależność psychiczna i zależność fizycznej, w niektórych przypadkach duże zwiększenie tolerancji (marihuana - suszone ziele, haszysz-żywica). 
  5. Typ amfetaminowy - wyraża się dużą zależnością psychiczną i mniejszą zależnością fizyczną. Wyraźne zwiększenie tolerancji (deksamfetamina, metamfetamina). 
  6. Typ khat (katyna, pochodna efedryny) - przeważa zależność psychiczna, słabsza zależność fizyczna przy braku zwiększenia tolerancji (żucie liści i gałązek krzewu catha edulis). 
  7. Typ substancji halucynogennych - zależność psychiczna, przy mniejszej zależności fizycznej i braku zwiększenia tolerancji (LSD, meskalina). 
  8. Typ lotnych rozpuszczalników (wziewna) - zależność psychiczna, silne objawy toksyczne (butaprem, TRI, eter, chloroform). 
  9. Typ kodeinowy
 
Istota zagadnienia lekomanii tkwi w samoleczeniu.

(0/5, 0 ocen)

Zadzwoń do Nas!
☎ 533 724 499
Telefon
Wiadomość
Adres: https://koninki.pl/detoks-odtrucie-lekowe.html