Leczenie farmakologiczne alkoholizmu - Jak poradzić sobie z uzależnieniem?

Najbardziej skutecznym i podstawowym sposobem na leczenie uzależnienia jest terapia alkoholowa.

Alkoholizm jest chorobą przewlekłą, dlatego z chorymi postępujemy tak jak w innych przypadkach chorób czyli:

  • Lekarz, psycholog i terapeuta dokonują diagnozy
  • Otrzymujemy informacje o chorobie
  • otrzymujemy informację jak powinniśmy się leczyć
  • otrzymujemy skierowanie na terapię
  • po terapii stosujemy się do wyuczonych zaleceń

Tak też powinna wyglądać terapia alkoholowa. Osoba trafiająca do ośrodka leczenia alkoholizmu  dla alkoholików, przechodzi przez proces diagnozy, po czym wchodzi w proces edukacji o chorobie i następnie ocenia się występujący u pacjenta   stopień destrukcji. Wszystkie zabiegi zmierzają do zatrzymania mechanizmów uzależnienia. Pacjent poznaje zasady trzeźwego życia i uczy się sposobów ich przestrzegania. Na końcowym etapie choroby pacjent dokonuje podsumowania procesu terapii i pod okiem terapeuty pisze plan działania na okres dnia oraz plan działania w najbliższym i dalszym czasie.

Ważne jest, by terapia alkoholowa była kontynuowana przez okres przynajmniej dwóch lat-  ponieważ obejmuje głębokie sfery funkcjonowania człowieka.

W terapii leczenia alkoholizmu wszystkie zajęcia  zmierzają do przywrócenia zdolności trzeźwego funkcjonowania w społeczeństwie.

W chorobie alkoholowej skuteczna jest  praca nad uświadomieniem sobie uzależnienia – pogodzeniem się, że jest się alkoholikiem, nauka umiejętności rozpoznawania i rozbrajania mechanizmów choroby alkoholowej, praca nad zmianami zachowań, naprawianie szkód, ćwiczenia umiejętności interpersonalnych oraz budowanie właściwej – pod okiem terapeuty  samooceny i właściwego poczucia własnej wartości. 

Stosowanie środków farmakologicznych nie jest sposobem leczącym tylko wspomagającym właściwe leczenie alkoholika.

(0/5, 0 ocen)

Zadzwoń do Nas!
☎ 533 724 499
Telefon
Wiadomość
Adres: https://koninki.pl/leczenie-farmakologiczne-alkoholizmu.html