Jak wygląda w Polsce leczenie alkoholizmu

W porównaniu z innymi krajami Europy - leczenie alkoholizmu w Polsce – podobnie jak w USA (od których uczyliśmy się terapii) jest na wysokim poziomie. Poprzez właściwe podejście i psychoterapię przeważająca ilość alkoholików powraca do sił.

W Norwegii czy też  Niemczech nie prowadzi się psychoterapii. Zajęcia prowadzone są w formie edukacji oraz podaje się różne specyfiki farmakologiczne mające pomóc chorym alkoholikom powstrzymać głód alkoholowy i po prostu nie pić. Mieliśmy kilkudziesięciu pacjentów z takimi doświadczeniami i wiemy, że to nie skutkuje.  Alkoholizm to choroba ciała, duszy i umysłu i te przestrzenie należy w terapii przepracować.

Ośrodki państwowe:

 1. Stacjonarne państwowe ośrodki terapiiumiejscowione są najczęściej przy szpitalach lub oddziałach psychiatrycznych. Wynika to przede wszystkim z zapewnieniu bezpieczeństwa alkoholikowi, gdyż jego stan fizyczny jak i psychiczny, niejednokrotnie daleki jest od normy.

  W ośrodkach takich leczą się najczęściej osoby, których Sąd wydaniem wyroku - zobowiązał do leczenia (” leczenie przymusowe”). W praktyce wygląda to w ten sposób, że uzależniony (alkoholik, narkoman) zostaje po paru miesiącach od wydania wyroku zatrzymany i dowieziony pod eskortą Policji do wskazanego ośrodka. W zorganizowanych turnusach jednorazowo na terapii przebywa około 40 pacjentów podzielonych na mniejsze grupy.

  Terapia państwowa trwa 8 tygodni.

  Odwyk państwowy z ramienia ustawy jest bezpłatny.

 2. Przychodnie państwowe prowadzą dla uzależnionych porady i terapie dochodzące. Te porady również są bezpłatne.

Ośrodki prywatne:

 1. Ośrodki prywatne pod wieloma względami różnią się od siebie.

  Celem nadrzędnym leczenia alkoholika jest dostarczanie mu wiedzy i umiejętności do życia na trzeźwo.

  Dobry ośrodek leczenia alkoholizm to taki, który jest zarejestrowany przez Marszałka Województwa jako podmiot leczniczy. To zapewnia, że sposoby leczenia jak i uprawnienia wykonywujących zawód terapeutów spełniają wymogi Ministra Zdrowia.

  Ośrodki takie przyjmują jednorazowo kilkunastu chorych alkoholików. Zasadniczymi różnicami pomiędzy państwowymi a prywatnymi ośrodkami to:

  1. dobre warunki pobytu
  2. indywidualny sposób leczenia pacjenta
  3. duża ilość godzin codziennej terapii
  4. przyjmowanie pacjentów dobrze rokujących
  5. konieczność wyrażenia zgody na leczenie
  6. motywacja do leczenia
  7. relacje – terapeuta pacjent
  8. promowanie grup samopomocowych AA lub Klubów abstynenta

Kiedy leczenie uzależnienia od alkoholu jest skuteczne?

Skuteczność terapii i pobytu w prywatnym ośrodku leczenia alkoholizmu zależy od stopnia zaangażowania osoby uzależnionej w sam proces. Przede wszystkim jednak osoba uzależniona musi chcieć podjąć leczenie, musi wykazywać motywację do zmiany. Jeśli osoba uzależniona podejdzie do terapii z całym zaangażowaniem, a następnie z takim podejściem będzie przestrzegać zaleceń dla osób zdrowiejących, wyjście z uzależnienia jest gwarantowane. Obok przestrzegania zaleceń ważne jest podjęcie terapii pogłębionej oraz uczestniczenie w mityngach anonimowych alkoholików.

(0/5, 0 ocen)

Zadzwoń do Nas!
☎ 533 724 499
Telefon
Wiadomość
Adres: https://koninki.pl/jak-wyglada-leczenie-alkoholizmu.html