Przyczyny alkoholizmu - Jak powstaje choroba alkoholowa?

Aby leczenie alkoholizmubyło skuteczne, należy odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie są przyczyny tej choroby. Ich analiza pozwala one na wybór odpowiedniej metody, dzięki której leczenie alkoholika - konkretnej osoby zmagającej się z tym problemem, przyniesie pożądane rezultaty.
Skąd bierze się uzależnienie? Z badań nad powstawaniem uzależnienia nie można jeszcze jednoznacznie wywnioskować, w jaki sposób do niego dochodzi. Także pytanie o to, dlaczego jedni ludzie są w stanie wypić więcej i nie uzależnić się, a inni mniej i w ich przypadku dochodzi do uzależnienia, pozostaje bez odpowiedzi. Jest tak wiele powodów, dla których ludzie sięgają po butelkę z alkoholem, że nie da się wymienić wszystkich. Upraszczając jednak można wskazać dwie główne przyczyny spożywania alkoholu - powody społeczne lub te wynikające z działania alkoholu. Wśród czynników powodujących uzależnienie wyróżnić można:

Jak powstaje uzależnienie?

 
1.Czynnik biologiczny- to, czy organizm jest bardziej, czy mniej narażony na uzależnienie, wynika z predyspozycji genetycznych. Dotychczasowe badania nie potwierdzają istnienia genu powodującego uzależnienie. Pewne cechy dziedziczone po przodkach mogą jednak sprawiać, że dana osoba ma tzw. predyspozycje do uzależnienia. Wpływ na nie może mieć także płeć, sposób odżywania i ogólny stan zdrowia. Ważne jest również to, że organizm każdego człowieka w odmienny sposób reaguje na alkohol ze względu na budowę biochemiczną.
 
2.Wpływ czynników społecznych- kłopoty z uzależnieniem od alkoholu, szczególnie w naszym kraju, mogą wynikać z postaw społecznych i obyczajowości związanych z jego spożywaniem, które funkcjonują jako obyczaje kulturowe. Polska jest powszechnie kojarzona z krajem biesiad, nie wylewania za kołnierz, a symbolem prawdziwego Polaka stał się pan Zagłoba - opój nad opoje. Każde spotkanie towarzyskie, uroczystość rodzinna a nawet firmowa, nieodłącznie są związane z alkoholem. W naszych głowach zrodziło się pojęcie 'wszystko jest dla ludzi - alkohol też'. Mimo tego, że rodzice nie dopuszczają do siebie myśli, że ich dzieci mogłyby się uzależnić, dają im do tego powody, bo sami piją alkohol. To właśnie od nich najmłodsi czerpią wzorce - jeżeli picie dla dorosłych staje się normą, tak samo dzieje się z dziećmi. To właśnie prowadzi do alkoholizmu.
 
3.Wpływ czynników psychologicznych- każdego człowieka charakteryzuje inna osobowość. Inaczej też zachodzi w nim rozwój intelektualny i emocjonalny. Dojrzewanie jest związane zarówno z czynnikami wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi, i czasami dochodzi w nim do zaburzeń, na które nie mamy wpływu. Te zaburzenia mają wpływ na nasze dalsze życie. Niektórzy potrzebują dodatkowych podpórek, które pomogą im w poprawie nastroju, ukształtują sposób myślenia lub po prostu dodadzą mocy. Taką pomocą staje się alkohol. Początkowo jego działanie wydaje się być pozytywne - błyskawicznie zmienia zły nastrój i wprawia w stan euforii. Dzięki niemu człowiek ma poczucie, że może wszystko, co w rzeczywistości jest tylko iluzją. Alkohol nie rozwiązuje problemów, nie pozwala dojrzeć i uporać się z samym sobą - przeciwnie, tworzy zafałszowany obraz człowieka.
 
4.Wpływ czynników duchowych - duchowność postrzegana jest tutaj coś więcej niż religijność lub wiara w Boga. To samoświadomość człowieka, jego zdolność do samodzielnego stawiania sobie pytań - kim jestem? skąd jestem? dokąd zmierzam? To właśnie ona wyznacza główny sens naszego istnienia, bo dzięki niej dowiadujemy się prawdy o sobie, swojej moralności, hierarchii wartości i aspiracjach. Jeżeli alkohol jest dla człowieka pobudką do życia, pośrednim środkiem do osiągnięcia większej wartości, wkrótce to on sam staje się największą, najbardziej pożądaną wartością. Pragnienie alkoholu bardziej niż miłości i czegokolwiek innego - to właśnie alkoholizm.
 
Analiza uwarunkowań psychologicznych, biologicznych oraz społecznych i wywiad z chorą osobą mają ogromny wpływ na to, czy leczenie uzależnień zakończy się powodzeniem.

 

(5.0/5, 1 ocena)

Zadzwoń do Nas!
☎ 533 724 499
Telefon
Wiadomość
Adres: https://koninki.pl/leczenie-alkoholizmu-powody-uzaleznienia.html