Fazy rozwoju uzależnienia - Objawy alkoholizmu

 

Cztery fazy rozwoju uzależnienia od alkoholu

Alkoholizm to cztery fazy rozwoju uzależnienia, z których pierwszą łatwo zlekceważyć – przyjemne i relaksujące picie alkoholu w towarzystwie znajomych i przyjaciół długo nie budzi naszych wątpliwości. Problem polega na tym, w jaki sposób osoba pijąca postrzega alkohol. Czy niepostrzeżenie pojawia się coraz więcej okazji do picia? Czy alkohol stał się sposobem na troski dnia codziennego? Fazy rozwoju uzależnienia nasilają się z czasem, prowadząc do trudności w utrzymaniu kontroli nad piciem, dlatego tak ważna jest świadomość, jak przebiega ten proces.  

Fazy rozwoju uzależnienia

Według szacunków Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych alkoholizm dotyczy kilkunastu procent dorosłych Polaków i Polek. Obecnie wyróżnia się cztery fazy rozwoju uzależnienia od alkoholu, w ramach których widoczne są standardowe objawy alkoholizmu.

Faza pierwsza: picie dla towarzystwa

 • Picie w towarzystwie przy okazji imprez i innych spotkań
 • Picie dla przyjemności, relaksu i odprężenia

Pierwsza faza uzależnienia od alkoholu nie różni sięspecjalnie od zachowania osób pijących okazjonalnie – kluczowe jest nastawienie do alkoholu, które z czasem może się przerodzić w uzależnienie.  

Faza druga: faza ostrzegawcza

 • Poprawianie sobie nastroju za pomocą alkoholu
 • Poszukiwanie oraz stwarzanie okazji do picia
 • Początek systematycznego picia
 • „Urywanie się filmu”
 • Problemy z pamięcią po wypiciu alkoholu
 • Wzrost tolerancji i odporności na alkohol
 • Upijanie się w towarzystwie
 • „Klinowanie”, czyli leczenie kaca przy pomocy alkoholu
 • Picie w samotności lub w ukryciu

Faza ostrzegawcza alkoholizmu wiąże się z takimi objawami jak luki pamięciowe, które pojawiają się nawet po wypiciu stosunkowo niewielkiej ilości alkoholu. Widoczne są również zmiany w zachowaniu osoby pijącej – staje się odważniejsza, łatwiej traci hamulce, co często prowadzi do nieprzyjemnych lub problematycznych sytuacji. W drugiej fazie rozwoju uzależnienia od alkoholu objawy nasilają się, prowadząc do wzrostu tolerancji na alkohol, co „zmusza” do spożywania coraz większej ilości trunków. 

Faza trzecia: faza krytyczna

 • Pojawiające się poczucie winy oraz wyrzuty sumienia
 • Potrzeba sięgnięcia po alkohol przed godziną 12
 • Zaniedbywanie rodziny, pojawiające się konflikty w małżeństwie lub w związku
 • Brak zainteresowania czynnościami, które nie są związane z piciem alkoholu
 • Oszukiwanie i kłamstwa
 • Tworzenie usprawiedliwień oraz alibi tłumaczących dalsze picie
 • Nieregularne odżywianie, obojętność w kwestiach jedzenia
 • Agresja oraz konflikty z prawem
 • Niepowodzenie w próbach ograniczenia lub kontroli picia
 • Nasilające się zaburzenia pamięci
 • Lekceważenie swojego wyglądu zewnętrznego
 • Zaburzenia związane z popędem seksualnym
 • Pogorszenie się stanu zdrowia fizycznego
 • Coraz niższa tolerancja na alkohol
 • Pojawiające się drgawki i napięcia zmuszające do porannego wypicia alkoholu
 • Ciągi alkoholowe z krótkimi przerwami, w założeniu służącymi poprawie zdrowia
 • Próby udowodnienia sobie, że wszystkie powyższe objawy nie są objawami uzależnienia od alkoholu, że ma się silną wolę oraz zdolność do kontroli nad piciem

Alkoholik, który znajduje się w fazie trzeciej rozwoju uzależnienia, traci kontrolę nie tylko nad piciem, ale nad każdym aspektem swojego życia – jakiekolwiek obietnice czy plany nie mają szans w starciu z potrzebą sięgnięcia po kolejny kieliszek wina czy pokal z piwem. Pojawiają się również fizyczne objawy choroby alkoholowej.

Faza czwarta: faza przewlekła

 • Okresy długotrwałego upijania się
 • Pogorszenie zdolności rozumowania
 • Degradacja zawodowa oraz społeczna
 • Rozpad więzi z rodziną i przyjaciółmi
 • Załamanie moralne
 • Lęki i picie obsesyjne
 • Poczucie bezradności i chęć wyobcowania
 • Otępienie alkoholowe
 • Choroby somatyczne
 • Psychozy alkoholowe, delirium
 • Padaczka alkoholowa
 • Marskość wątroby, polineuropatia
 • Krańcowe załamanie się funkcji organizmu

Pierwsza faza rozwoju uzależnienia od alkoholu już dawno za nami– picie stało się jedyną istotną sprawą w życiu. Objawy choroby alkoholowej całkowicie przejmują kontrolę nad osobą uzależnioną, co w najgorszym wypadku prowadzi do śmierci ze względu na wyniszczenie organizmu.

Leczenie alkoholizmu należy rozpocząć jeszcze w fazie pierwszej rozwoju uzależnienia. Później jest coraz trudniej zrezygnować z picia, a leczenie staje się skomplikowane, frustrując osobę poddaną terapii uzależnienia od alkoholu. Warto więc zapamiętać poszczególne objawy i obserwować, czy nie występują one u nas lub u osób z najbliższego otoczenia. Wiemy doskonale, że leczenie uzależnień jest wymagającym procesem i niemożliwe jest całkowite wyeliminowanie alkoholizmu. Znając poszczególne fazy rozwoju uzależnienia od alkoholu, łatwiej zatrzymać rozwój choroby, co pozwala uniknąć poważniejszych konsekwencji. Ważne sygnały ostrzegawcze takie jak szukanie okazji do picia i poprawianie sobie nastroju za pomocą alkoholu są wskazówkami, że należy zareagować i pomóc chorej osobie.

Warto przeczytać:

 

(0/5, 0 ocen)

Zadzwoń do Nas!
☎ 533 724 499
Telefon
Wiadomość
Adres: https://koninki.pl/leczenie-alkoholizmu-objawy-uzaleznienia.html